Domein D, Markt

Domein D, Markt2018-02-14T14:18:58+01:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat keuzes en ruil die plaatsvinden worden gecoördineerd via de markt. Prijsvorming is het coördinatiemechanisme waarmee vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De manier waarop prijsvorming plaatsvindt is afhankelijk van de marktstructuur (marktvormen) en heeft gevolgen voor toetreding, welvaart en economische politiek.

Afwentelingspercentage2017-12-21T13:34:23+01:00

Het afwentelingspercentage geeft aan hoeveel procent van een heffing wordt afgewenteld op de consument.

Allocatie2017-11-09T09:40:57+01:00

De verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.

Betalingsbereidheid2017-11-09T08:51:21+01:00

Het bedrag dat iemand maximaal bereid is om uit te geven aan een bepaald product.

Collectieve aanbod2017-12-07T10:42:35+01:00

De collectieve aanbodlijn (of functie) beschrijft de verkoopbereidheid van alle producenten.

Collectieve vraag2017-12-07T10:39:45+01:00

De collectieve vraaglijn (of functie) beschrijft de betalingsbereidheid van alle consumenten.

Complementaire goederen2017-12-07T10:54:44+01:00

Complementaire goederen zijn goederen die elkaar in het gebruik aanvullen.

Constante kosten (vaste kosten)2017-12-12T18:49:32+01:00

Constante kosten (of: vaste kosten) zijn kosten waarvan het totaalbedrag niet afhankelijk is van de productieomvang.

Consumentensurplus2017-11-09T08:51:54+01:00

Het bedrag dat consumenten bereid zijn om méér te betalen dan de geldende prijs.

Drempelinkomen2017-12-12T11:49:57+01:00

Een drempelinkomen geeft aan dat het inkomen eerst een bepaalde hoogte moet hebben, voordat mensen het product (kunnen) gaan kopen.

Engelcurve2017-12-07T11:01:39+01:00

Toont het verloop van de uitgaven naar een bepaald product in samenhang met de hoogte van het inkomen van de consument(en)

Evenwichtsprijs2017-11-09T11:30:39+01:00

De prijs die door vrije werking van vraag en aanbod ontstaat.

Extern effect2018-01-11T10:43:02+01:00

Externe effecten zijn onbedoelde bijwerking van productie of consumptie die de welvaart van een anderen dan de veroorzaker beïnvloedt.

Heffing2017-12-21T13:37:40+01:00

Een heffing is een door de overheid opgelegde betaling.