Domein D, Markt 2016-12-07T16:17:30+00:00

Officiële omschrijving

De kandidaat kan in contexten analyseren dat keuzes en ruil die plaatsvinden worden gecoördineerd via de markt. Prijsvorming is het coördinatiemechanisme waarmee vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De manier waarop prijsvorming plaatsvindt is afhankelijk van de marktstructuur (marktvormen) en heeft gevolgen voor toetreding, welvaart en economische politiek.

Markt

Betalingsbereidheid
Vraag en aanbod
Marktevenwicht
Veranderingsfactoren
Elasticiteiten
Substitutie en complementariteit
Marginale eenheden
Vaste en variabele kosten
Volledige mededinging
Monopolie en oligopolie
Monopolistische concurrentie
Prijsdiscriminatie
Surplus
Pareto en welvaartsverliezen
Doelmatigheid
Prijsregulering
Belastingen en subsidies
Concurrentiebeleid
 

Subdomeinen Vraag en aanbod:

  • over consumenten- en producentengedrag.

Subdomein Marktstructuur:

  • over volkomen concurrentie, monopolie, oligopolie, prijsdiscriminatie.

Subdomein Welvaart en economische politiek:

  • streven naar maximaal consumenten- dan wel producentensurplus (maatschappelijke welvaart, Pareto- efficiënte situatie);
  • over o.a. de rol van de overheid: prijsregulering, toezichthouders op markten, invloed belastingen en subsidies op verdeling consumenten- en producentensurplus, concurrentiebeleid, doelmatigheid versus rechtvaardigheid in de politiek.

Verplichte contexten

  • Arbeidsmarkt
  • Innovatie en Onderzoek & Ontwikkeling
  • Handelsliberalisatie: wereldhandel (keuzes en ruil op mondiaal niveau), mogelijke gevolgen van uitbreiding vrijhandel voor consumenten(surplus) en producenten(surplus).