Domein C, Ruil 2016-12-07T16:17:30+00:00

Officiële omschrijving

De kandidaat kan in contexten analyseren dat het ruilproces de basis vormt voor een optimale inzet van middelen en een optimale benutting van comparatieve voordelen. Voorts kan de kandidaat analyseren dat ruil arbeidsdeling mogelijk maakt en op welke manier geld het ruilproces soepeler laat verlopen.

Ruil

Behoeftebevrediging
Productie en consumptie
Winststreven
Wederzijds voordeel
Eigendomsrechten
Comparatieve voordelen
Arbeidsdeling en specialisatie
Transactiekosten
Ruil-, reken- en oppotmiddel
Fiduciair geld
Technische vereisten geld
Chartaal en giraal geld
Intrinsieke en extrinsieke waarde
Geldschepping
Liquiditeit
Bankbalans
Wet van Gresham
 

Verplichte contexten

  • Functieverdeling binnen bedrijf en gezin
  • Hypotheek en huis (eigendomsrechten)