Domein C, Ruil 2017-10-20T10:42:56+00:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat het ruilproces de basis vormt voor een optimale inzet van middelen en een optimale benutting van comparatieve voordelen. Voorts kan de kandidaat analyseren dat ruil arbeidsdeling mogelijk maakt en op welke manier geld het ruilproces soepeler laat verlopen.

Dit onderdeel valt officieel onder het schoolexamen.
Ervaring leert dat kennis over dit onderdeel ook voor het centraal examen noodzakelijk is.

Ruil en specialisatie

Toegenomen specialisatie, zowel nationaal als internationaal, heeft een gunstig effect op de kosten van productie. Maar specialisatie maakt het ruilproces complex. Hetgeen hogere transactiekosten veroorzaakt.

Uitleg

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie per werknemer per tijdseenheid. De arbeidsproductiviteit (apt) kan gemeten [...]

Absolute en comparatieve kostenvoordelen

De theorie van comparatieve kosten toont aan dat, wanneer er sprake is van een comparatief kostenverschil, de welvaart van [...]

Transactiekosten

Transactiekosten zijn alle kosten die in het economisch verkeer moeten worden gemaakt ten behoeve van het tot stand [...]

Geld en geschepping

De complexiteit van het ruilproces vereist een handig ruilmechanisme. Geld dient als smeermiddel in het ingewikkelde ruilproces.

Uitleg

Geld & geldschepping – inleiding

Waarom kunnen we elkaar met papiertjes of met cijfertjes in een computer betalen? Die zijn toch niets waard? Hoe [...]

Chartaal geld

Chartaal geld is alle munten en bankbiljetten in een land. Het gaat hierbij in een [...]

Giraal geld

Giraal geld is onmiddellijk opeisbare tegoed bij een geldscheppende bank, waarmee je iemand rechtstreeks kan betalen. [...]

Maatschappelijke geldhoeveelheid

De maatschappelijke geldhoeveelheid (M) omvat alle chartale en girale geld in handen van het publiek. Wordt ook wel primaire [...]

Geldschepping door banken

Geldschepping is het vergroten van de maatschappelijke geldhoeveelheid. Banken kunnen door middel van kredietverlening de girale [...]

Liquiditeitspercentage

Het liquiditeitspercentage geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid liquide middelen en de omvang van de rekening courant [...]

Opgaven

Opgave 1 – Geld

Opgave 2 – Geld