Domein F, Samenwerken en Onderhandelen 2017-10-07T09:06:36+00:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat, wanneer belangen van individuele actoren conflicteren, samenwerken en onderhandelen meer oplevert voor (markt)partijen dan vertrouwen op individuele acties. Centralisatie, waarbij (collectieve) dwang het middel is om acties tot stand te brengen, kan een alternatief coördinatiemechanisme zijn voor keuzes.

Checklist exameneisen

Samenwerken & Onderhandelen

De opbrengst van een inspanning is vaak niet alleen afhankelijk van je eigen keuzes. Ook de keuzes van anderen hebben invloed op jouw opbrengst. Met behulp van speltheorie kunnen we die situaties analyseren.

Uitleg

Speltheorie

Speltheorie is een techniek om situaties met strategische interacties tussen verschillende beslissingsnemers te analyseren en de [...]

Nash evenwicht

Een Nash evenwicht is een situatie binnen de speltheorie waarbij geen enkele speler eenzijdig zijn resultaat [...]

Speltheorie: prisoners dilemma

Een voorbeeld van toepassing van de speltheorie is het zogenaamde prisoners dilemma of gevangenenprobleem.Bij een prisoners dilemma ontstaat een Nash-evenwicht [...]

Zelfbinding

Er is sprake van zelfbinding als een partij vrijwillig afwijkt van zijn dominante strategie.  Zelfbinding toont aan de tegenspeler dat [...]

Speltheorie: Battle of the sexes

Naast een prisoners dilemma, waarbij partijen door met dominante strategie uitkomen in een niet-optimaal Nash-evenwicht, zijn er meer bijzondere situaties [...]

Meeliftersgedrag

Meeliftersgedrag ontstaat wanneer iemand (gratis) kan profiteren van de aankoop/inspanning van een ander. […]

Soorten goederen

Er zijn verschillende soorten goederen; individuele goederen, collectieve goederen en quasi-collectieve goederen. Van het gebruik van collectieve goederen kan niemand [...]

Collectieve goederen

Collectieve goederen zijn goederen die alleen door de overheid geleverd kunnen worden. […]

Arbeidsmarkt

Wanneer we over de arbeidsmarkt spreken, dan hebben we het over het geheel van vraag naar- en aanbod van de productiefactor [...]

Loononderhandeling

Loononderhandeling is slechts een onderdeel van de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden. De meeste Nederlanders onderhandelen niet zelf over hun arbeidsvoorwaarden. [...]

Krappe of Ruime arbeidsmarkt

Met een krappe of ruime arbeidsmarkt geven we de schaarsteverhouding tussen het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) en de vraag naar arbeid (werkgelegenheid) [...]

Externe effecten

Externe effecten zijn onbedoelde bijwerking van productie of consumptie die door anderen dan de veroorzaker worden [...]

Internationale economische samenwerking

Internationale economische samenwerking kenmerkt zich altijd door de spanning tussen vrijhandel en protectionisme. Aan de ene kant leidt vrijhandel op [...]

Opgaven