Domein F, Samenwerken en Onderhandelen 2016-12-07T16:17:29+00:00

Officiële omschrijving

De kandidaat kan in contexten analyseren dat, wanneer belangen van individuele actoren conflicteren, samenwerken en onderhandelen meer oplevert voor (markt)partijen dan vertrouwen op individuele acties. Centralisatie, waarbij (collectieve) dwang het middel is om acties tot stand te brengen, kan een alternatief coördinatiemechanisme zijn voor keuzes.

Samenwerken &
Onderhandelen

Gevangenendilemma
Nash evenwicht
Dominantie
Externe effecten
Herhaalde spelen
Meervoudig evenwicht
Afschrikking en toetreding
Collectieve goederen
Meeliftersgedrag
Zelfbinding en geloofwaardigheid
Reputaties
Sociale normen en contracten
Onderhandelen
Surplusverdeling
Berovingsprobleem
Verzonken kosten
 

Bij conflicterende belangen kunnen samenwerken en onderhandelen meer resultaten opleveren dan alleen het eigen belang na te streven.

Dit domein gaat o.a. over:

  • samenwerken en samenwerkingsdilemma’s;
  • gevangenendilemma en enkele aspecten van speltheorie, w.o. Nash evenwicht.

Verplichte contexten

  • Prijzenoorlog
  • Cao-onderhandelingen (o.a. de rol van collectieve dwang en zelfbinding)
  • Europese integratie (o.a. de rol van het gevangenendilemma in transacties tussen lidstaten EU)
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (productie nu combineren met behoud van productiemogelijkheden in de toekomst; prioriteit van duurzaamheid van produceren boven winstgevendheid op korte termijn).