Hoofdstuk 0 - Rekenen

In dit hoofdstuk herhaal je de basis van rekenvaardigheden die je bij de economische vakken regelmatig nodig zult hebben.

Voorbereiding bij BECO & ECON

Zorg dat je elk van onderstaande onderdelen GOED beheerst.
Rekenen (en wiskunde) mag geen afleiding vormen wanneer je bezig bent met het snappen van economische theorie.

Uitleg

1.1 Afronden

Volg bij het afronden van getallen de volgende stappen: kijk of hoeveel decimalen je moet afronden kijk naar het eerstvolgende getal [...]

1.2 Grote getallen

Bij het vak economie zul je vaak moeten rekenen met grote getallen. Daarvoor is het natuurlijk wel noodzakelijk dat je weet hoeveel nullen erbij [...]

1.4 (Gewogen) gemiddelde

Wanneer alle onderdelen van een reeks even belangrijk zijn, bereken je een enkelvoudig gemiddelde. Zijn de onderdelen niet even belangrijk, dan moet je een [...]

1.7 Indexcijfers (reeksen)

Om de ontwikkeling van verschillende grootheden, zoals prijzen, inkomen of productievolume, goed te kunnen vergelijken wordt vaak gebruik gemaakt van indexcijfers. Een indexcijfer is [...]