Domein E, Ruilen over de Tijd 2017-10-07T09:01:21+00:00

De kandidaat kan, binnen de contexten van gezinshuishoudingen, bedrijfshuishoudingen en overheidshuishoudingen, analyseren dat ruil niet alleen op één moment in de tijd plaatsvindt, maar ook over de tijd. De prijs die deze intertemporele ruil coördineert is de rente.

Checklist exameneisen

Ruilen over de Tijd

Door te lenen of te sparen kan inkomen en koopkracht verschuiven tussen heden en toekomst. Gezinnen doen dat wanneer ze bijvoorbeeld een huis kopen of sparen voor hun pensioen. De overheid kan zelf ruilen over generaties.

Uitleg

Intertemporele budgetlijn

Met behulp van een budgetlijn kunnen we ook zichtbaar maken dat er een ruil mogelijk [...]

Investeren

Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen (productiemiddelen) door bedrijven of de overheid. […]

Inflatie

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. […]

Consumentenprijsindex (CPI)

Het CPI geeft de gemiddelde prijsstijging aan van een pakket goederen en diensten dat door een bepaalde groep mensen gekocht [...]

Koopkracht

Koopkracht is het inkomen uitgedrukt in de hoeveelheid goederen die ermee gekocht kan worden. [...]

Inflatie en Rente – Reële rente

Met geld sparen verdien je rente. Maar in dezelfde periode stijgen meestal ook de prijzen. Of je later méér kunt [...]

Reële rente / reële rendement

Wanneer je 5% spaarrente krijgt bij de bank, klinkt dat best aardig. Wanneer je echter weet dat de prijzen in [...]

Overheidsfinanciën

De overheidsfinanciën hebben grote invloed op iedere burger. Iedereen in Nederland betaalt op de een of andere wijze wel aan [...]

Begrotingstekort

Het begrotingstekort is het bedrag waarmee de overheidsuitgaven de overheidsinkomsten in een bepaalde periode overtreffen. […]

Financieringstekort

Het financieringstekort geeft het bedrag aan waarmee de staatsschuld in een jaar toeneemt. […]

Vermogensmarkt

De vermogensmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen.De prijs op deze markt: [...]

Kapitaalmarkt

De kapitaalmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen met een lange [...]

Pensioenen: ruil over tijd?

Na de Tweede Wereldoorlog voerde de Nederlandse regering tal van uitkeringen in. Eén van deze uitkeringen was een pensioen voor [...]

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van pensioenfondsen geeft een beeld van de mate waarin pensioenfondsen in staat geacht worden [...]

Omslagstelsel

Een omslagstelsel is een stelsel waarbij de uitkeringen betaald worden door de benodigde premies (voor de [...]

i/a-ratio

De i/a-ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal uitkeringsgerechtigden (inactieven) en diegenen die de uitkering [...]

Kapitaaldekkingsstelsel

Het kapitaaldekkingsstelsel is een stelsel waarbij de uitkering betaald wordt uit belegde premies die door de [...]

Welvaartsvaste uitkering

Een welvaartsvaste uitkering houdt in dat het bedrag van de uitkering met hetzelfde percentage verhoogd wordt [...]

Waardevaste uitkering

Een waardevaste uitkering houdt in dat de koopkracht van de uitkering constant gehouden wordt door de uitkering [...]