Domein E, Ruilen over de Tijd 2018-02-14T14:17:42+00:00

De kandidaat kan, binnen de contexten van gezinshuishoudingen, bedrijfshuishoudingen en overheidshuishoudingen, analyseren dat ruil niet alleen op één moment in de tijd plaatsvindt, maar ook over de tijd. De prijs die deze intertemporele ruil coördineert is de rente.

Checklist exameneisen
Begrotingstekort 2018-01-03T10:31:23+00:00

Het begrotingstekort is het bedrag waarmee de overheidsuitgaven de overheidsinkomsten in een bepaalde periode overtreffen.

Je zou dus ook kunnen zeggen: het bedrag dat de overheid in een bepaalde periode tekort komt en dus moet lenen.

Financieringstekort 2018-01-03T10:33:31+00:00

Het financieringstekort geeft het bedrag aan waarmee de staatsschuld in een jaar toeneemt.

Meestal wordt het financieringstekort omschreven met de berekening:  begrotingstekort – aflossingen

Inflatie 2017-12-23T19:06:58+00:00

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil.

Intertemporele budgetlijn 2017-12-29T11:11:10+00:00

Geeft alle combinatiemogelijkheden van lenen of sparen weer bij een gegeven huidig en toekomstig budget en een gegeven rente.

Investeren 2017-12-29T11:08:20+00:00

Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen (productiemiddelen) door bedrijven of de overheid.

Kapitaaldekkingsstelsel 2018-01-01T11:52:03+00:00

Het kapitaaldekkingsstelsel is een stelsel waarbij de uitkering betaald wordt uit belegde premies die door de werkenden zélf werden gespaard.

Kapitaalmarkt 2017-12-28T15:15:34+00:00

De kapitaalmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen met een lange looptijd.

Omslagstelsel 2017-12-31T13:04:41+00:00

Een omslagstelsel is een stelsel waarbij de uitkeringen betaald worden door de benodigde premies (voor de uitkeringen) in een bepaald jaar te laten betalen door de werkenden van dat moment.

Reële rente 2017-12-24T12:30:36+00:00

De opbrengst van het sparen -de nominale rente- corrigeren met de inflatie, zodat we kunnen zien of het sparen ertoe leidt dat je na een jaar meer/minder producten kunt kopen.

Stroomgrootheid 2017-12-23T16:26:09+00:00

Een stroomgrootheid is een gegeven dat gedurende een bepaalde periode wordt gemeten.

Tijdsvoorkeur 2017-12-23T16:29:48+00:00

Geeft aan dat mensen voorkeur hebben voor bestedingen in het heden.

Vermogensmarkt 2017-12-24T13:30:37+00:00

De vermogensmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen.

Voorraadgrootheid 2017-12-23T16:27:32+00:00

Een voorraadgrootheid is een gegeven dat op een bepaald tijdstip wordt gemeten.

Waardevaste uitkering 2018-01-01T14:34:13+00:00

Een waardevaste uitkering houdt in dat de koopkracht van de uitkering constant gehouden wordt door de uitkering jaarlijks aan te passen aan de hoogte van de inflatie.

Welvaartsvaste uitkering 2018-01-01T15:28:24+00:00

Een welvaartsvaste uitkering houdt in dat het bedrag van de uitkering met hetzelfde percentage verhoogd wordt als de gemiddelde lonen in een land, zodat de welvaartsverhouding constant blijft.

Ruilen over de Tijd – algemeen

Door te lenen of te sparen kan inkomen en koopkracht verschuiven tussen heden en toekomst. Gezinnen doen dat wanneer ze bijvoorbeeld een huis kopen of sparen voor hun pensioen. Inflatie tast de koopkracht van geld aan, waardoor sparen minder aantrekkelijk wordt.

Uitleg

Inflatie

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Als er sprake is van inflatie zijn de prijzen [...]

Koopkracht

Koopkracht is het inkomen uitgedrukt in de hoeveelheid goederen die ermee gekocht kan worden. [...]

Vermogensmarkt

De vermogensmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen. De prijs op deze markt: rente. [...]

Investeren

Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen (productiemiddelen) door bedrijven of de overheid. Pas op: In [...]

Ruilen over de Tijd – pensioen

De belangrijkste vorm van sparen is het sparen voor het pensioen. Maar niet alle pensioenen worden betaald uit besparingen.

Uitleg

i/a-ratio

De i/a-ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal uitkeringsgerechtigden (inactieven) en de werkenden (actieven) die de uitkering [...]

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft een beeld van de mate waarin het pensioenfonds in staat geacht wordt om in [...]

Ruilen over de Tijd – overheid

Ook de overheid ruilt over de tijd. Niet alleen binnen een generatie, maar zelfs over generaties heen.

Uitleg

Begrotingstekort

Het begrotingstekort is het bedrag waarmee de overheidsuitgaven de overheidsinkomsten in een bepaalde periode overtreffen. Je zou [...]

Financieringstekort

Het financieringstekort geeft het bedrag aan waarmee de staatsschuld in een jaar toeneemt. Meestal wordt het financieringstekort omschreven [...]