De bezettingsgraad geeft aan in welke mate de productiecapaciteit wordt gebruikt.

Formule:

bezettingsgraad

bezettingsgraadHiermee geef je dus aan hoeveel procent van de productiecapaciteit gebruikt wordt.

Een bezettingsgraad van 80% betekent dus dat de productie op 80% van het maximum zit. Omdat bedrijven te maken hebben met storingen, ziekmeldingen, enz. is een bezetting van 100% nooit haalbaar.
85% geeft in de praktijk aan dat het maximum wel zo’n beetje bereikt is.

Bij een hoge bezettingsgraad zullen uiteindelijk de prijzen stijgen. Starre arbeidscontracten en langlopende leveringscontracten maken het echter niet altijd mogelijk om op korte termijn de prijzen aan te passen. Daarom zullen bedrijven in eerste instantie tóch meer produceren door bijvoorbeeld gebruik te maken van overwerk. Maar dat is duurder en kan ook nooit lang volgehouden worden. Zodra contracten het toestaan, zullen prijzen worden aangepast aan het hoge bestedingsniveau.

print