Domein B, Schaarste 2017-10-07T09:09:18+00:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes.

Dit onderdeel valt officieel onder het schoolexamen.
Ervaring leert dat kennis over dit onderdeel ook voor het centraal examen noodzakelijk is.

Schaarste

Behoeften zijn oneindig en de middelen slechts beperkt. Dat betekent dat we keuzes moeten maken.
Overal waar keuzes gemaakt moeten worden over de inzet van productiemiddelen, is sprake van schaarste.

Uitleg

Productiefactoren

Productiefactoren zijn de middelen die altijd in een bepaalde combinatie noodzakelijk zijn om te kunnen [...]

Schaarste

Er is sprake van schaarste als er productiemiddelen moeten worden opgeofferd om het product [...]

Welvaart

Welvaart is de mate waarin iemand in staat is om in zijn/haar behoeften te [...]

Opofferingskosten

Opofferingskosten zijn de gederfde netto baten van het beste, niet gekozen, alternatief. [...]

De budgetlijn

Een budgetlijn laat de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget zien. [...]

Indifferentiecurve

Een indifferentiecurve of isonutcurve beschrijft de voorkeur die een consument heeft. De curve geeft de verschillende [...]

Opgaven

Opgave 2 – Budgetlijn

Opgave 3 – Budgetlijn

Opgave 4 – Budgetlijn