Domein B, Schaarste

Domein B, Schaarste2018-09-07T07:45:26+01:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes.

Dit onderdeel valt officieel onder het schoolexamen.
Ervaring leert dat kennis over dit onderdeel ook voor het centraal examen noodzakelijk is.

Arbeidsproductiviteit2017-10-22T10:42:59+01:00

Arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie per werknemer per tijdseenheid.

Budgetlijn2017-10-06T10:03:30+01:00

Een budgetlijn laat de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget zien.

Chartaal geld2017-10-26T13:38:51+01:00

Chartaal geld is alle munten en bankbiljetten in een land.

Geldschepping2018-03-16T09:01:39+01:00

Geldschepping is het vergroten van de maatschappelijke geldhoeveelheid.

Giraal geld2017-10-26T13:38:28+01:00

Giraal geld is onmiddellijk opeisbare tegoed bij een geldscheppende bank, waarmee je iemand rechtstreeks kan betalen.

Liquiditeitspercentage2017-10-26T13:45:51+01:00

Het liquiditeitspercentage geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid liquide middelen en de omvang van de rekening courant verplichtingen bij een bank.

Wordt ook wel dekkingspercentage genoemd.

Formule liquiditeitspercentage

Maatschappelijke geldhoeveelheid2018-03-16T09:03:31+01:00

De maatschappelijke geldhoeveelheid (M) omvat alle chartale en girale geld in handen van het publiek.

Opofferingskosten2017-10-05T20:05:47+01:00

Opofferingskosten zijn de gederfde netto baten van het beste, niet gekozen, alternatief.

Productiefactoren2017-10-05T16:36:54+01:00

Productiefactoren zijn de middelen die altijd in een bepaalde combinatie noodzakelijk zijn om te kunnen produceren.

De productiefactoren zijn:

  • Kapitaal
  • Arbeid
  • Natuur
  • Ondernemerschap
Schaarste2017-10-05T17:01:39+01:00

Er is sprake van schaarste als er productiemiddelen moeten worden opgeofferd om het product voort te brengen.

OF:

Goederen zijn schaars als voor die goederen betaald moet worden.

Transactiekosten2017-10-25T11:32:06+01:00

Transactiekosten zijn alle kosten die in het economisch verkeer moeten worden gemaakt ten behoeve van het tot stand brengen van een transactie.

Welvaart2017-10-05T17:54:43+01:00

Welvaart is de mate waarin iemand in staat is om in zijn/haar behoeften te voorzien met schaarse middelen.