Opofferingskosten zijn de gederfde netto baten van het beste, niet gekozen, alternatief.

Schaarste dwingt ons om te kiezen. Maar wanneer je kiest voor iets, kun je iets anders niet meer doen. Dat offer je op. Vandaar de term opofferingskosten.

Een heel eenvoudig voorbeeld.
Je hebt de keuze:

 • een avondje naar de bioscoop. Dat kost € 25.
 • of een avondje werken. Dat levert € 15 op.

Wanneer je ervoor kiest om naar de bioscoop te gaan, dan offer je € 15 inkomsten daarvoor op. Dat noemen we de opofferingskosten (of opportunity costs).

Wat nauwkeuriger omschreven zijn de opofferingskosten de gemiste netto-baten van het beste, niet gekozen, alternatief.

Voorbeeld opofferingskosten

Anita heeft voor de besteding van haar zaterdagavond drie opties:

 1. Een bezoek aan Night of the Proms.
  Een kaartje kost € 50, maar dat heeft ze er graag voor over.
 2. Werken in het restaurant van haar oom.
  Dan verdient zij € 60, maar het is hard werken. Zij waardeert dit ongemak met € 45
 3. Oppassen op het buurmeisje.
  Voor zo’n avondje krijgt zij € 20. Anita vindt het oppassen leuk.

 

 
Opbrengst /
Waardering
Kosten /
Waardering ongemak
Netto Baten
1. Concertbezoek 50 (positieve waardering) -50 (kosten kaartje) 0
2. Werken in restaurant 60 (inkomsten) -45 (ongemak) +15
3. Oppassen bij de buren 20 (inkomsten) 0 +20

Maar hoe zit het nu met de opofferingskosten (netto baten van beste alternatief)?

  Netto Baten Opofferingskosten Gecorrigeerde Baten
1. Concertbezoek 0 20 -20
2. Werken in restaurant +15 20 -5
3. Oppassen bij de buren +20 15 +5

Objectief gezien is keuze 3 -oppassen bij de buren- de beste keuze.

Bij het bepalen van de ‘netto baten’ houden we dus niet alleen rekening met echte geldbedragen. Ook waardering, zowel positief als negatief, van de activiteiten weegt mee in de beoordeling.

print