Hoofdstuk 7 - Markten

In dit hoofdstuk kijken we hoe consumenten en producenten zich gedragen en welke omstandigheden van invloed zijn op hun gedrag.
We bekijken hoe de prijs onder ideale omstandigheden tot stand komt en hoe producenten proberen hun invloed op de prijs zo groot mogelijk te maken.

Voorbereiding bij ECON

§ 1  Markten

Er zijn verschillende soorten markten.
In deze paragraaf leer je enkele verschillen tussen de markten en kijken we naar de vraag- en aanbodkant van een markt.

Uitleg

1.1 Inleiding markten

Producten en diensten worden verhandeld op een markt. Binnen het vak economie bedoelen we daar meestal iets anders mee dan waar de meeste mensen [...]

1.2 De vraag

Betalingsbereidheid De prijs heeft grote invloed op de gevraagde hoeveelheid. Bij een hoge prijs zijn niet veel mensen bereid een product te kopen. [...]

1.3 Het aanbod

Verkoopbereidheid Of een markt nu wordt beheerst door één grote onderneming of door heel veel kleine ondernemingen, de prijs zal altijd een belangrijke [...]

Opgaven

basisopgave (⌂)
extra oefening (⟲)
verdiepingsopgaven (☆)

§ 2  De perfect werkende markt

In deze paragraaf leer je hoe onder de meest ideale omstandigheden de prijs van een product tot stand komt.

Uitleg

2.1 Marktwerking

Volkomen concurrentie Een perfect werkende markt heeft de volgende kenmerken: er zijn veel vragers en veel aanbieders. Dat betekent dat er veel [...]

§ 3  Niet-perfecte markten

In deze paragraaf leer je wat er op een markt kan gebeuren wanneer deze niet perfect functioneert.
Hoe de concurrentie afneemt en de invloed van de producent op de markt groeit.

Uitleg

Proeftoets