Hoofdstuk 6 - Winst

In dit hoofdstuk kijken we naar opbrengsten, kosten en winst van bedrijven. Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken, omdat niet alle bedrijven hetzelfde zijn.

Voorbereiding bij BECO en ECON

§ 1  Verkoop en BTW

Een veel gebruikte methode om snel de verkoopprijs te bepalen is de inkoopkosten te verhogen met een bepaald percentage. Daarbij moet je als bedrijf wel nog even denken aan de BTW, want die moet met de belastingdienst worden verrekend.

Uitleg

1.2 BTW

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. BTW wordt ook wel omzetbelasting genoemd. Dat is een belasting die wordt geheven over goederen en diensten [...]

  • volgen later

Opgaven

basisopgave (⌂)
extra oefening (⟲)
verdiepingsopgaven (☆)

§ 2  Bijzondere kosten

Belangrijke kosten waar bijna elk bedrijf mee te maken heeft zijn de kosten van machines en de kosten van personeel. Daar is zelfs een uitruil tussen mogelijk. In deze paragraaf bespreken we de belangrijkste twee kosten voor een bedrijf.

Uitleg

2.1 Afschrijvingen

Bij productie wordt gebruikt gemaakt van duurzame productiemiddelen. Deze productiemiddelen gaan langer dan één productieproces mee. Denk daarbij aan machines, inventaris of gebouwen. Wanneer [...]

2.2 Loonkosten

Loonkosten Personeel is voor veel bedrijven belangrijk, maar ook een grote kostenpost. Soms is binnen een bedrijf wel 80% van alle kosten personeelskosten. [...]

2.3 Kapitaalintensiteit

Loonkosten is een grote kostenpost. Als de loonkosten per product te hoog worden, zullen bedrijven op zoek gaan naar alternatieven. Zeker wanneer ze vanwege [...]

  • volgen later

§ 3  Break-even analyse

Aan de ene kant krijgt het bedrijf geld binnen vanuit de verkopen. Aan de andere kant gaat er geld uit vanwege kosten.
Maar uiteindelijk gaat het (bijna) altijd om wat er over blijft: de winst.

Uitleg

3.1 Opbrengst

Omzet, of totale opbrengst, is het totale geldbedrag dat een bedrijf ontvangt voor de verkochte goederen/diensten in een bepaalde periode. Omzet = prijs [...]

3.3 Break-Even-Analyse

De break-even-analyse is een berekening om te bepalen of een bedrijf een product kan gaan produceren en verkopen of niet. Een bedrijf wil natuurlijk [...]

  • volgen later