Domein I, Goede Tijden, Slechte Tijden 2016-12-07T16:17:29+00:00

Officiële omschrijving

De kandidaat kan in contexten analyseren waarom er sprake is van korte termijn schommelingen in economische activiteiten en welke mogelijkheden en grenzen er zijn voor conjunctuurbeleid. Markten laten zich niet gemakkelijk reguleren mede door toedoen van rigiditeiten.

Goede Tijden, Slechte Tijden

 Geaggregeerde vraag en aanbod
Inflatie, hyperinflatie en deflatie
Geldillusie
Welvaartsvast en waardevast
Loon- en prijsrigiditeit
Werkloosheid en vacatures
Geldhoeveelheid
Omloopsnelheid en Fisher
Wisselkoers en betalingsbalans
Prijsflexibiliteit
Inflatiemeting
Conjunctuurbeleid
Ingebouwde stabilisatoren
Centrale banken
Monetair (rente)beleid
Wisselkoerssystemen
Muntunie

Subdomein Conjuncturele verschijnselen:

  • totstandkoming wisselkoersen;
  • invloed loonniveau, arbeidsproductiviteit en inflatie op internationale concurrentiepositie en daarmee op betalingsbalans en wisselkoers;
  • vraag en aanbod, prijsvorming, koopkracht, inflatie en deflatie, werkgelegenheid, uitkeringen.

Subdomein Registratie van de conjunctuur:

  • conjunctuurindicatoren, nominale en reële economische groei, trendmatige groei.

Subdomein Conjunctuurbeleid:

  • anticyclisch en pro- cyclisch conjunctuurbeleid;
  • dempende invloed van ingebouwde stabilisatoren;
  • rol van Centrale Banken en de Europese Centrale Bank

 Verplichte context

  • ECB en het stabiliteitspact