Waardevaste uitkering

Waardevaste uitkering

Een waardevaste uitkering houdt in dat de koopkracht van de uitkering constant gehouden wordt door de uitkering jaarlijks aan te passen aan de hoogte van de inflatie.

Bijvoorbeeld:

Koopkracht repareren
jaar 0

Een AOW-er ontvangt een uitkering ter hoogte van € 550

We veronderstellen dat er maar één product is, dat € 5,50 kost.

In dat geval kan deze AOW-er dus 100 producten kopen (koopkracht) .

jaar 1

De inflatie bedroeg 10%, zodat het product nu € 6,05 kost.

Als er niets zou gebeuren met de hoogte van de uitkering, daalt de koopkracht naar 90,9 producten.

Bij een waardevaste uitkering, stijgt de uitkering eveneens met 10%, zodat de AOW-er nu € 605 ontvangt.
Hierdoor kan hij -net als in de uitgangssituatie- 100 producten kopen.
De koopkracht blijft constant.

Om de koopkracht constant te houden moet de uitkering dus met eenzelfde percentage stijgen als de prijzen (inflatie).
Bij een waardevaste uitkering blijft de reële waarde van de uitkering gelijk.

Pas op:
Waardevast is dus niet hetzelfde als het bedrag van de uitkering constant houden.
Wanneer het bedrag gelijk blijft, spreken we van bevriezen van de uitkering.

print
2018-01-01T14:35:18+00:00