Domein G, Risico en Informatie

Domein G, Risico en Informatie2018-02-14T14:11:38+01:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat gezinnen en bedrijven bij het maken van keuzes informatie verzamelen ten einde onzekerheid te verkleinen. Aangezien de informatie vaak een beperkt karakter zal hebben moeten transactiepartijen een inschatting maken van mogelijke gebeurtenissen (risico) en de mate waarin transactiepartners gebeurtenissen beïnvloeden of informatie achterhouden die relevant is voor het tot stand brengen van een transactie (asymmetrische informatie).

Asymmetrische informatie2018-01-21T21:28:43+01:00

Er is sprake van asymmetrische informatie, wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij.

Averechtse selectie2018-01-24T12:31:43+01:00

Averechtse selectie is het proces dat door asymmetrische informatie de slechte risico’s de goede risico’s van de markt verdrijven.

Eigen risico2018-01-22T12:47:05+01:00

Een eigen risico is het deel van een schade dat voor eigen rekening blijft.

Moreel wangedrag2018-01-22T12:35:12+01:00

Er is sprake van moreel wangedrag wanneer mensen zich riscovoller gaan gedragen, omdat de financiële gevolgen daarvan voor een ander zijn.

Principaal-agent-probleem2018-01-24T11:41:38+01:00

In een principaal-agent-relatie ‘huurt’ de principaal een agent in om voor hem een taak uit te voeren. De agent en de principaal hebben echter niet alleen een gezamenlijk belang, maar ook een eigenbelang. Asymmetrische informatie in het voordeel van de agent kan zorgen voor een problematische relatie.

Rendement2018-01-24T11:23:33+01:00

rendement formule

Risicoaversie2018-01-24T11:39:04+01:00

Risicoaversie, ook wel risicoafkerigheid, houdt in dat iemand gedrag vertoont dat risico’s zo veel mogelijk probeert te vermijden in plaats van deze op te zoeken.

Sociale zekerheid2018-01-22T14:06:36+01:00

Stelsel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen dat de bevolking beschermt tegen diverse risico’s.

Solidariteit2018-01-24T12:33:15+01:00

Solidariteit betekent het gezamenlijk dragen van risico’s ongeacht de omvang van het persoonlijke risico.

Transactiekosten2017-10-25T11:32:06+01:00

Transactiekosten zijn alle kosten die in het economisch verkeer moeten worden gemaakt ten behoeve van het tot stand brengen van een transactie.

Risico & Informatie – verzekeren

Mensen en bedrijven lopen risico’s. Met verzekeringen kan zo’n risico worden opgevangen. Ongelijke informatie kan echter de werking van deze markt sterk beïnvloeden. 
De verschillende begrippen die in relatie tot verzekeren worden behandeld, spelen ook elders in het economisch verkeer een belangrijke, vaak verstorende, rol.

Uitleg

Risicoaversie

Risicoaversie, ook wel risicoafkerigheid, houdt in dat iemand gedrag vertoont dat risico’s zo veel mogelijk [...]

Moreel wangedrag

Er is sprake van moreel wangedrag wanneer mensen zich riscovoller gaan gedragen, omdat de financiële gevolgen daarvan voor [...]

Solidariteit

Solidariteit betekent het gezamenlijk dragen van risico's ongeacht de omvang van het persoonlijke risico. Dit houdt in dat [...]

Risico & Informatie – bedrijven

Ook voor bedrijven geldt dat asymmetrische informatie en risico’s een belangrijke rol spelen in beslissingen.

Uitleg

Ondernemingsvormen

Bij het kiezen voor een bepaalde rechtsvorm, zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma, BV of NV maakt de ondernemer afwegingen