Domein G, Risico en Informatie 2017-10-07T09:14:21+00:00

De kandidaat kan in contexten analyseren dat gezinnen en bedrijven bij het maken van keuzes informatie verzamelen ten einde onzekerheid te verkleinen. Aangezien de informatie vaak een beperkt karakter zal hebben moeten transactiepartijen een inschatting maken van mogelijke gebeurtenissen (risico) en de mate waarin transactiepartners gebeurtenissen beïnvloeden of informatie achterhouden die relevant is voor het tot stand brengen van een transactie (asymmetrische informatie).

Checklist exameneisen

Risico & Informatie

Mensen en bedrijven lopen risico’s. Met verzekeringen kan zo’n risico worden opgevangen. Ongelijke informatie kan echter de werking van deze markt sterk beïnvloeden. Ook elders in het economisch verkeer speelt ongelijke informatie een belangrijke, vaak verstorende, rol.

Uitleg

Asymmetrische informatie

Er is sprake van asymmetrische informatie, wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij. […]

Averechtse selectie

Averechtse selectie, of adverse selectie, betekent eigenlijk “verkeerde selectie”. Averechtse selectie is het proces dat [...]

Moreel wangedrag

Moreel wangedrag, wordt ook wel nalatig gedrag of moral hazard genoemd. Verzekerden gaan zich roekelozer gedragen, omdat de verzekering het financiële [...]

Risico aversie

Risico-aversie, ook wel risico-afkerigheid, houdt in dat iemand gedrag vertoont dat risico’s zo veel mogelijk [...]

Eigen risico

Een eigen risico is het deel van een schade dat voor eigen rekening blijft. Bij [...]

Principaal-agent probleem

In een principaal-agent-relatie ‘huurt’ de principaal een agent in om voor hem een taak uit te voeren. De agent en [...]

Sociale zekerheid

Je kunt je tegen de financiële gevolgen van risico’s verzekeren. Voor veel verzekeringen is dat een vrije keuze. Er zijn [...]

Inkomensoverdracht

Een inkomensoverdracht is het overhandigen van een bedrag, zonder dat hier een directe tegenprestatie voor geleverd wordt. […]

Beleggen, risico en rendement

Iedereen belegt. Jij ook. Waarschijnlijk heb je een spaarrekening. Dat is al een vorm van beleggen. En zodra je gaat [...]

Ondernemingsvormen

Bij het kiezen voor een bepaalde rechtsvorm, zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma, BV of NV maakt de ondernemer afwegingen tussen [...]

Balans en Resultatenrekening

Bedrijven zijn verplicht om jaarlijks verslag te doen van hun activiteiten. Minimaal moet dan een balans en een resultatenrekening worden [...]