Domein G, Risico en Informatie 2016-12-07T16:17:29+00:00

Officiële omschrijving

De kandidaat kan in contexten analyseren dat gezinnen en bedrijven bij het maken van keuzes informatie verzamelen ten einde onzekerheid te verkleinen. Aangezien de informatie vaak een beperkt karakter zal hebben moeten transactiepartijen een inschatting maken van mogelijke gebeurtenissen (risico) en de mate waarin transactiepartners gebeurtenissen beïnvloeden of informatie achterhouden die relevant is voor het tot stand brengen van een transactie (asymmetrische informatie).

Risico & Informatie

Risico-aversie
Verzekeren en risico
Verplichte verzekeringen
Solidariteit
Eigen risico
Asymmetrische informatie
Moreel gevaar
Rendement en risico
Beleggen
Rente versus winst
Prikkels en verzekeren
Scheiding eigendom en leiding
Spreiden van risico
Toezichthouders

Subdomein Risico en verzekeren:

  • over risico- avers gedrag, afwegen kosten en risico’s, relatie verzekeren en solidariteit, motieven voorschrijven verplichte solidariteit, averechtse selectie, moreel wangedrag.

Subdomein Effecten van asymmetrische informatie

Subdomein: Risico en beleggen:

  • mate van risico en invloed van rente.

Subdomein Risico in bedrijf:

  • vreemd en eigen vermogen, onderpand, bedrijfsvormen.

Verplichte contexten

  • Sociale zekerheid (collectieve risicolast, individuele verantwoordelijkheid of een mix?)
  • Privatisering