Hoofdstuk 2 - Inkomen

De meeste mensen verdienen hun inkomen door te werken.
Maar er zijn ook mensen die inkomen verdienen, omdat ze beschikken over veel geld. En anderen verdienen helemaal niets.
In dit hoofdstuk kijken we naar hoe we inkomen verdienen en hoe we dit inkomen voor een stukje herverdelen.

Voorbereiding bij ECON

§ 1  Soorten inkomen

Inkomens worden verdiend door een bijdrage te leveren aan productie. Van dat inkomen gaan belastingen en premies af.
Daarnaast ontvangen mensen met onvoldoende primaire inkomen overdrachtsinkomens.

Uitleg

1.1 Primaire inkomens

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat inkomen wordt verdiend door het leveren van een bijdrage aan de productie. Iedereen die een productiefactor [...]

1.2 Secundaire inkomen

Brutoloon → nettoloon Hoewel het brutoloon het afgesproken salaris in je contract is, is dat niet het bedrag dat uiteindelijk op je bankrekening [...]

  • volgen later

Opgaven

basisopgave (⌂)
extra oefening (⟲)
verdiepingsopgaven (☆)

§ 2  De arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt wordt de productiefactor arbeid verhandeld. De uitkomst van de onderhandeling over het loon zal onder andere afhankelijk zijn van de beschikbare en gevraagde hoeveelheid arbeid op dat moment. Vakbonden spelen een belangrijke rol bij de onderhandeling van de arbeidsvoorwaarden voor een grote groep werknemers.

Uitleg

2.1 De arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt wordt de productiefactor arbeid 'verhandeld'. Aan de ene kant zijn er bedrijven die arbeidskrachten zoeken voor hun productie. Aan de andere [...]

  • volgen later

§ 3  Inkomen herverdelen

Het primaire inkomen is behoorlijk scheef verdeeld. Door middel van inkomstenbelasting en sociale zekerheid probeert de overheid de verdeling iets gelijker te maken. Met een Lorenzcurve kunnen we zien hoe gelijk of scheef de verdeling van het inkomen in een land is.

Uitleg

3.2 Sociale zekerheid

Nederland kent een relatief uitgebreid sociaal zekerheidsstelsel. Dit stelsel van uitkeringen en toeslagen wordt gebruikt om personen, die vanwege bepaalde omstandigheden in financiële problemen [...]

3.3 De wig

Zoals we in dit hoofdstuk al eerder zagen, maken werkgever en werknemer afspraken over het brutoloon. Werkgevers hebben echter te maken met loonkosten die [...]

3.4 Inkomensverdeling

Inkomens zijn niet gelijk verdeeld. Dat is niet erg. Het heeft zelfs positieve effecten. Het kunnen verdienen van een hoger inkomen stimuleert mensen om [...]

  • volgen later

Proeftoets

proeftoets volgt