Domein H, Welvaart en Groei 2016-12-07T16:17:29+00:00

Officiële omschrijving

De kandidaat kan in contexten analyseren wat op nationaal en op mondiaal niveau de oorzaken zijn van economische groei en van de verdeling van inkomen en welvaart. Keuzes op microniveau werken door op macroniveau in elke economie die gekenmerkt wordt door wederzijds afhankelijke markten.

 Welvaart & Groei

Samenhang tussen markten
Reële en monetaire kringloop
BBP
Toegevoegde waarde en welvaart
Nationale rekeningen
Lorenz-curve
Belastingstelsel
Economische groei
Convergentie en divergentie
Structuurontwikkeling

Over de oorzaken van economische groei en de verdeling van welvaart op nationaal en mondiaal niveau

Subdomein Welvaart:

  • o.a. over: het BBP, de Lorenzcurve, verschillende belastingstelsels, relatie belastingstelsel en gewenste mate van inkomensongelijkheid;
  • waarom Lorenzcurves kunnen verschillen tussen landen.

Subdomein Groei:

  • o.a. over: structuurontwikkeling en groei van het BBP, verschillende inkomenscategorieën en categorale inkomensverdeling;
  • productiviteitsverschillen tussen landen, convergentie en divergentie ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen.