Het Nationaal Inkomen is de som van al het verdiende (primaire) inkomen door de bevolking van een bepaald land in een jaar.

Bij Binnenlands Inkomen kijken we naar hoeveel inkomen er binnen de landsgrenzen wordt verdiend met produceren.

Inkomen wordt verdiend uit de productie. Bij deze productie worden  productiefactoren  ingezet.
De beloning voor deze productiefactoren, de  primaire inkomens , vormen samen het totaal verdiende inkomen. Inkomen en Product zijn dus gelijk aan elkaar.

Het verschil tussen Nationaal en Binnenlands is de plek wáár de productie plaats vindt en wíe de eigenaar van de gebruikte productiefactor is.

Binnenlands → Nationaal

In Nederland wordt niet alleen met Nederlandse productiefactoren geld verdiend. Een Amerikaanse onderneming die in Nederland een vestiging heeft verdient winst. Die winst wordt IN Nederland verdiend, maar is geen inkomen VAN een Nederlander.
⇒ rode pijl in afbeelding.

Bij Nationaal Inkomen kijken we juist naar hoeveel inkomen er verdiend wordt met Nederlandse productiefactoren. Dat kan dus ook de winst zijn van een Nederlands bedrijf dat in China produceert.
⇒ groene pijl in afbeelding.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe we vanuit het Binnenlands Inkomen het Nationale Inkomen kunnen uitrekenen:

binnenl_nationaal

Formule:

Binnenlands Product
– door buitenlanders verdiende primaire inkomens in Nederland
+ door Nederlanders verdiende primaire inkomens in het buitenland
Nationaal Product

deze berekening kan zowel bruto- als netto worden gedaan.

print