Voordat je veel oude examens gaat oefenen is het belangrijk dat je de hele stof nog eens kort herhaalt.
Via deze voorbereidingspagina’s herhaal je de stof, test je je kennis en basisvaardigheden en krijg je een aardig beeld of je de stof voldoende beheerst om nuttig te kunnen oefenen met examens.

Elk hoofdstuk kun je apart starten.
Maak eerst de hele test, voordat je naar de antwoorden gaat. Herhaal de hele bijbehorende theorie wanneer je een bepaalde vraag fout(en) maakt.

Hoofdstuk 1. Intertemporele ruil

§ 1.1 Intertemporele ruil
§ 1.2 Vermogensmarkt
§ 1.3 Inflatie

Start H.1

Hoofdstuk 2. Pensioen

§ 2.1 Basispensioen
§ 2.2 Bedrijfspensioen
§ 2.3 Intergenerationeel conflict

Start H.2

Hoofdstuk 3. Overheidsfinanciën

§ 3.1 Overschotten / Tekorten
§ 3.2 Staatsschuld

Start H.3
print