About Paul Bloemers

This author has not yet filled in any details.
So far Paul Bloemers has created 58 blog entries.

Herexamen 2013 – Eerlijk zullen we alles delen…

In een land heeft de economische ontwikkeling van de laatste jaren ertoe geleid dat de collectieve sector een klein overschot heeft. De regering stelt voor dit overschot in te zetten voor een inkomensverbetering van de burgers. Er worden twee opties bekeken: een lagere marginale belastingdruk (optie A) of hogere uitkeringen (optie B). Om de effecten van beide opties te analyseren, wordt het onderstaande model gebruikt. Bij optie A wordt [...]

Herexamen 2013 – Eerlijk zullen we alles delen… 2018-03-08T09:50:31+00:00

Herexamen 2007 – Reserves op de bank

Het gedrag van banken op het gebied van kredietverlening kan procyclisch werken. In tijden van laagconjunctuur willen banken een grotere kapitaalreserve aanhouden als buffer voor tegenvallers. Met behulp van onderstaande figuren 1 en 2 kunnen het aantal bedrijfsfaillissementen, de groei van het bruto binnenlands product (bbp) en dit reserveringsgedrag van banken in een land met elkaar in verband worden gebracht. Figuur 1   jaarlijks aantal bedrijfsfaillissementen,  uitgesplitst naar [...]

Herexamen 2007 – Reserves op de bank 2018-03-04T21:05:07+00:00

Opgave 2 – Productief Nederland

Uit het herexamen van 2003. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn Amerikanen de productiefste mensen ter wereld. De ILO heeft berekend dat Amerikanen in 2000 per persoon een toegevoegde waarde realiseerden van $ 49.905. In Nederland bedroeg volgens de ILO in 2000 de toegevoegde waarde per persoon ‘slechts’ $ 41.453, dat is 19,6% hoger dan in 1985. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft [...]

Opgave 2 – Productief Nederland 2018-02-18T13:59:30+00:00

Opgave 3 – Kapitaalinjectie voor de arbeidsmarkt

Uit het herexamen van 2006. Groei van menselijk kapitaal leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit en daardoor vaak tot een hoger inkomen. Met menselijk kapitaal wordt bedoeld de kennis en vaardigheden van een persoon die productief kunnen worden ingezet in het productieproces. Een onderzoeksbureau heeft voor de periode 1995-2005 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de beroepsgeschikte bevolking. In dit onderzoek worden de beroepsbevolking en de beroepsgeschikte [...]

Opgave 3 – Kapitaalinjectie voor de arbeidsmarkt 2018-02-18T13:49:15+00:00

Opgave 1 – Achter de schermen van de groei

Uit het examen van 2004. In de onderstaande tabel staat een zevental gegevens over de economische ontwikkeling van Nederland in de laatste drie decennia van de vorige eeuw.     1971 1980 1981 1990 1991 2000 1 beroepsbevolking (× 1.000 personen) 5.139 5.437 5.481 6.013 6.096 7.495 2 werkgelegenheid (× 1.000 personen) 5.072 5.243 5.174 5.594 5.696 7.240 3 werkgelegenheid (× 1.000 [...]

Opgave 1 – Achter de schermen van de groei 2018-02-18T13:50:11+00:00

Examen 2012 – Wordt het voordeel benut?

Indonesië is sinds 1967 lid van de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Bovendien is het land toen ook lid geworden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Medio jaren negentig van de vorige eeuw begint Indonesië met het verlagen van importtarieven. Een uitzondering daarop vormt het importtarief op motorvoertuigen vanuit de rijke landen. Indonesië heeft zelf de productie van motorvoertuigen begin jaren negentig gestart. Het land heeft toen toestemming gekregen van de [...]

Examen 2012 – Wordt het voordeel benut? 2018-02-17T14:50:06+00:00

Internationale concurrentiepositie

De (internationale) concurrentiepositie geeft aan in welke mate bedrijven in staat zijn om te concurreren met andere bedrijven (in andere landen). Wanneer een land een open economie  heeft is de concurrentiepositie heel belangrijk voor de werkgelegenheid. Bij een goede concurrentiepositie zijn de producten van een land aantrekkelijk voor het buitenland. Omdat het buitenland veel producten komt kopen in dit land, groeit de export. Die producten [...]

Internationale concurrentiepositie 2018-02-16T12:48:18+00:00

Examen 2009 havo – Geldstromen in Europa

Europese landen die in aanmerking willen komen voor lidmaatschap van de Europese Unie (EU) moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Met een aantal Oost-Europese landen heeft de EU recentelijk gesprekken gevoerd over toetreding. Deelname aan de EU is populair onder Oost-Europese landen omdat het lidmaatschap goede voorwaarden lijkt te scheppen voor economische groei. Bij het bestuderen van de economie van een land maken economen gebruik van modellen. De kringloopschema’s in [...]

Examen 2009 havo – Geldstromen in Europa 2018-02-09T10:18:58+00:00

Wisselkoers gevolgen

Wanneer de koers van een munt verandert, heeft dat gevolgen voor importprijzen en exportprijzen. Je kunt eigenlijk nooit zeggen dat een koersverandering gunstig of ongunstig is. Er zijn altijd winnaars en verliezers bij een koersverandering. Voor het gemak bespreken we de gevolgen steeds aan de hand van een stijging van de wisselkoers. Exportprijzen: de concurrentiepositie Hoe hoger de wisselkoers, hoe [...]

Wisselkoers gevolgen 2018-03-15T12:31:17+00:00

Opgave 3 – Productie meten

Vraag 1 Van een land zijn de volgende gegevens bekend: Omzet bedrijven € 1.400 mld. Inkoopwaarde bedrijven € 600 mld. Loonsom bedrijven € 550 mld. Loonsom overheid € 280 mld. Afschrijvingen bedrijven € 90 mld. Afschrijvingen overheid € 30 mld. Primaire inkomens van Nederlanders in het buitenland   € 50 mld. Primaire inkomens van buitenlanders in Nederland € 35 mld. a Bereken de [...]

Opgave 3 – Productie meten 2018-02-01T11:22:59+00:00