Voordat je veel oude examens gaat oefenen is het belangrijk dat je de hele stof nog eens kort herhaalt.
Via deze voorbereidingspagina’s herhaal je de stof, test je je kennis en basisvaardigheden en krijg je een aardig beeld of je de stof voldoende beheerst om nuttig te kunnen oefenen met examens.

Elk hoofdstuk kun je apart starten.
Maak eerst de hele test, voordat je naar de antwoorden gaat. Herhaal de hele bijbehorende theorie wanneer je een bepaalde vraag fout(en) maakt.

Hoofdstuk 1. Marktvormen

§ 1.1 Soorten markten
§ 1.2 Productiekosten
§ 1.3 Produceren bij volkomen concurrentie
§ 1.4 Produceren bij onvolkomen concurrentie

Start H.1

Hoofdstuk 2. Elasticiteiten

§ 2.1 Elasticiteit algemeen
§ 2.2 Prijselasticiteit van de vraag
§ 2.3 Inkomenselasticiteit
§ 2.4 Kruiselingse elasticiteit

Start H.2

Hoofdstuk 3. Ingrijpen in marktwerking

§ 3.1 Marktconform ingrijpen via de producent
§ 3.2 Marktconform ingrijpen via de consument
§ 3.3 Niet-marktconform ingrijpen

Start H.3
print