Dit complete jaarprogramma voor 3 vwo is bedoel om op het juiste niveau kennis te maken met de vakken economie en bedrijfseconomie.
De site bevat de theoretische basis die docenten kunnen gebruiken om de lessen te geven.

De uitgangspunten van het jaarprogramma zijn:

 • De leerling krijgt de theorie zonder overbodige tekst aangeboden.

 • De leerling krijgt een duidelijk beeld van de keuzevakken in de bovenbouw.

 • De leerling oefent niet alleen de kennis, maar ook de vaardigheden die voor de economische vakken in de bovenbouw belangrijk zijn. Daarbij zijn er basisopgaven voor iedereen en zijn er veelvuldig extra herhalingsopgaven en verdiepingsopgaven beschikbaar om te kunnen differentiëren.

 • De docent kan zich richten op het geven van leuke lessen met aansprekende voorbeelden, omdat de leerling relatief zelfstandig door de stof kan werken.

 • De docent kan leerlingen coachen / differentiëren in de opgaven die verdeeld zijn in:

  • basisopgaven (⌂),
  • extra oefening (⟲) en
  • extra verdiepende opgaven (☆)

Concept theorie over hoofdstukken

Hoofdstuk 0
Rekenen

– Afronden
-Procenten
-Grote getallen
-Indexcijfers

 

Hoofdstuk 1
Welvaart (econ)

Behoeften – Schaarste
Welvaart

Productie
Productiefactoren en bijbehorende primaire inkomens
Vanuit bedrijfskolom naar ToegWaarde naar
BBP (indexreeks opgave)

Geld
inkomen, Inflatie en koopkracht

Hoofdstuk 2
Inkomen (econ)

Primair inkomen
Arbeidsinkomen
Vermogensinkomen

Arbeidsmarkt
Vraag/aanbod
Loononderhandeling
Spelmatrix
Meeliftersgedrag

Inkomstenbelasting
(box 1 en 3)
Progressief

Inkomensverschillen
Secundair inkomen
Uitkeringen
Nivellering

Hoofdstuk 3
Uitgaven ((b)econ)

Budgetteren
Soorten uitgaven

Lenen en sparen, beleggen
Vermogensmarkt
Risico(aversie) en Rente/rendement
Effectieve rente

Huizenmarkt
Huren of kopen
Hypotheken

Verzekeren
Eigen risico
Moral harzard en fraude
Asymmetrische info
Averechtse selectie

Hoofdstuk 4
Financiële zelfredzaamheid (beco)

Hoofdstuk 5
Bedrijf (beco)

Eigen bedrijf
KvK & belastingdienst

Wensen klanten
Benodigde middelen en financiering 
beginbalans
Resultatenrekening

Balans mutatie

Analyse kengetallen

Groeien: ondernemingsvormen

Marketing stukje
En productlevenscyclus

Hoofdstuk 6
Winst ((b)eco)

Kostprijsberekening

BTW

TO, TK (V en C), TW
BEP

Belangrijke kosten
Afschrijvingen
Loonkosten (per product)

Hoofdstuk 7
Markten (econ)

Markt
Abs/conc

Perfecte markt
Vraaglijn
Aanbodlijn

Evenwichtspriijs

Niet perfect

Werkend door de hoofdstukken

Als extra studiehulp worden in alle hoofdstukken vaste herkenningstekens gebruikt, zoals:

Formule:

Een belangrijke definitie.

Voorbeeld

Een kader met een voorbeeld van de theorie of de berekening.

 • Maak nu de volgende opgave:

  • verwijzing naar de basisopgave(n) die horen bij deze theorie.