About Paul Bloemers V

This author has not yet filled in any details.
So far Paul Bloemers V has created 306 blog entries.

Opgave 2 – Inflatie

Als maatstaf voor de prijsontwikkeling wordt door het CBS maandelijks de consumentenprijsindex (CPI) berekend. Dit CPI speelt een belangrijke rol bij CAO-onderhandelingen. a Beschrijf welke rol de CPI hierbij speelt. De CPI wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de maandelijkse prijsveranderingen van een bepaald pakket producten. b Om welke reden wordt bij de bepaling van de CPI gewogen? [...]

Opgave 2 – Inflatie 2018-02-21T11:24:30+00:00

Opgave 1 – Inflatie

Vraag 1 Onderstaande grafiek geeft een beeld van de inflatie in Nederland. a Wat is “inflatie” ? b Met hoeveel procent zijn de prijzen veranderd in 2013 ten opzichte van 2012? Geef aan of er sprake is van een stijging of een daling van de prijzen. c Zet bovenstaande grafiek (vanaf 2007) om in een tabel met CPI’s, waarbij 2006 het basisjaar [...]

Opgave 1 – Inflatie 2018-02-21T11:25:04+00:00

De wig

In de loononderhandeling wordt een brutoloon afgesproken. Werkgevers hebben echter te maken met loonkosten die hoger zijn. Werknemers krijgen een nettoloon dat lager ligt. Het verschil wordt veroorzaakt door de wig. […]

De wig 2018-02-17T13:57:22+00:00

Loonkosten

Een bedrijf zal altijd proberen zo goedkoop mogelijk te produceren. Hoeveel arbeid een bedrijf zal inschakelen zal (onder andere) afhankelijk zijn van de kosten van arbeid; de loonkosten.  Machines kunnen werk van mensen overnemen. Óf een bedrijf werknemers gaat vervangen door machines zal afhankelijk zijn van de kosten. Er zal een vergelijking gemaakt worden van de arbeidskosten- en de kapitaalkosten per product. Wanneer arbeid relatief duur is, [...]

Loonkosten 2018-02-17T13:37:39+00:00

p/a-ratio

De p/a-ratio geeft aan hoeveel personen (gemiddeld) één arbeidsjaar delen. Het geeft dus een beeld van de mate waarin binnen dit land in deeltijd gewerkt wordt. De werkgelegenheid in personen geeft aan hoeveel personen op dit moment gebruikt worden bij de productie. Voor de werkgelegenheid in arbeidsjaren wordt het totale aantal uren dat geproduceerd wordt omgerekend naar volledige banen. [...]

p/a-ratio 2018-02-17T12:33:38+00:00

Aanbod van arbeid

Het aanbod van arbeid in een land wordt bepaald door de omvang van de beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvat alle personen in de leeftijd van 15 tot 75 die: betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Onderstaand schema geeft aan hoe de verschillende [...]

Aanbod van arbeid 2018-02-17T12:51:36+00:00

Innoveren

Innoveren is het ontwikkelen en met succes introduceren van nieuwe producten of diensten of van nieuwe productie- of distributietechnieken. […]

Innoveren 2018-02-17T15:26:41+00:00

Investeren

Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen (productiemiddelen) door bedrijven of de overheid. Pas op: In het dagelijks taalgebruik wordt het begrip investeren ook vaak gebruik voor gewone burgers (consumenten). Als bijvoorbeeld een nieuw huis wordt gekocht wordt gesproken over 'een goede investering'. Bij het vak economie kunnen echter alleen bedrijven of de overheid investeren. Kapitaalgoederen zijn productiemiddelen. En alleen bedrijven [...]

Investeren 2018-02-15T14:11:54+00:00

Herexamen 2008 (bewerkt) – Twee stelsels gewogen

In een land wordt een discussie gevoerd over de manier waarop belasting geheven zou moeten worden. In deze discussie worden allerlei argumenten gebruikt voor of tegen een bepaald stelsel. Deze argumenten hebben onder andere betrekking op de invloed van het belastingstelsel op de personele inkomensverdeling, op de werking van de arbeidsmarkt en op de allocatie van de productiefactoren in dit land. Er worden twee [...]

Herexamen 2008 (bewerkt) – Twee stelsels gewogen 2018-02-14T11:13:46+00:00