paulbloemers

About Paul Bloemers V

This author has not yet filled in any details.
So far Paul Bloemers V has created 309 blog entries.

Opgave 10 – Pareto & welvaartsverlies

Vraag 1 De Nederlandse markt van product PKN kan met de volgende collectieve vraag- en aanbodfuncties worden beschreven: Qv = -15P + 600 Qa = 12 P - 60 Waarbij: Q in mln. stuks P in euro's per stuk a Teken de marktsituatie van product PKN. b Bereken de totale bijdrage van product PKN aan de welvaart in Nederland. c [...]

Opgave 10 – Pareto & welvaartsverlies2018-12-05T12:16:43+00:00

Opgave 8 – Verandering in de markt

Vraag 1 De wereldmarkt voor cacao kan worden beschreven als met markt van volkomen concurrentie. Onderstaand model beschrijft deze markt voor jaar 1: Qv = -15P + 900 Qa = 20P - 200 Waarbij: P is prijs van 1 kilo cacao in dollarcenten Q is de hoeveelheid in mln. kilo a Teken de marktsituatie in jaar 1. b Bereken de [...]

Opgave 8 – Verandering in de markt2018-12-05T08:54:05+00:00

Bijles economie Roermond

Economie moeilijk? Heb je moeite met economie of m&o (bedrijfseconomie)? Dan help ik je graag. Tijdens de bijles besteden we niet alleen aandacht aan de inhoud, maar ook aan de manier waarop je leert en de manier waarop je antwoord moet geven op examenvragen. International Business Profiel Hoi ik ben Femke. Ik heb in 2018 [...]

Bijles economie Roermond2018-11-29T09:23:29+00:00

Opgave 5 – Maatschappelijke geldhoeveelheid

De maatschappelijke geldhoeveelheid bestaat uit giraal en chartaal geld. Een van de kenmerken van giraal geld is dat het direct opeisbaar is. Geld op een spaarrekening is soms ook direct op eisbaar. a Om welke reden is direct opeisbaar spaargeld toch geen giraal geld? De banken proberen het gebruik van giraal geld te stimuleren. Als dat lukt kunnen de banken met een lager [...]

Opgave 5 – Maatschappelijke geldhoeveelheid2018-10-16T13:38:00+00:00

Opgave 4 – Specialisatie

Vraag 1 Duitsland en Frankrijk beschikken over dezelfde hoeveelheid productiefactoren om wijn en worst te produceren. In de beginsituatie produceren beide landen uitsluitend voor eigen gebruik en worden de beschikbare productiefactoren gelijk verdeeld over de productiemogelijkheden. Onderstaande afbeelding illustreert de autarkische beginsituatie.   Een onderzoeksbureau krijgt de opdracht een rapport te schrijven dat aantoont dat specialisatie de welvaart van beide landen positief kan [...]

Opgave 4 – Specialisatie2018-10-16T12:52:55+00:00

Opgave 5 – Budgetlijn

Vraag 1 Anne heeft twee hobby's: concerten bezoeken (C) en games (G). Zij geeft haar hele jaarinkomen uit aan deze twee hobby's. Een concertbezoek kost gemiddeld € 75. Een game kost € 50. De budgetlijn van Anne in 2018 kan als volgt worden beschreven: G = -1,5C + 12 Uiteindelijk gaat Anne in 2018 zes keer naar een concert. a Bepaal [...]

Opgave 5 – Budgetlijn2018-10-16T10:35:32+00:00

Test basiskennis

Opgave 1 - basisbegrippen Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving / definitie van onderstaande begrippen. a Zelfbinding b Dominante strategie c Pareto-optimale uitkomst d Nash-evenwicht e Meeliftersgedrag f Collectieve goederen g Negatief extern effect h Verzonken kosten Opgave 2 Gegeven is de volgende spelsituatie: a Voorspel de waarschijnlijke uitkomst van deze spelsituatie. b Is hier sprake [...]

Test basiskennis2018-10-01T11:48:53+00:00

Test basiskennis

Opgave 1 - basisbegrippen Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving / definitie van onderstaande begrippen. a Extern effect (2 omschrijvingen) b Pareto-optimaal (2 omschrijvingen) c Marginale kosten d Productdifferentiatie e Prijsdiscriminatie f Homogeen goed g Complementair goed h Kartel Opgave 2 - marktvormen a Noem de kenmerken van een markt van volkomen concurrentie. b Leg uit waarom de [...]

Test basiskennis2018-09-12T14:50:02+00:00

Opgave 3 – Groei

Vraag 1 In de periode 2000 - 2016 steeg het Nederlandse BBP van € 448 mld. naar € 702 mld. De bevolking groeide in die periode met 6,8%. a Bereken de procentuele toename van het nominale BBP in de genoemde periode. Afronden op één decimaal. b Bereken met hoeveel procent het nominale inkomen van een gemiddelde Nederlander in deze periode is veranderd. [...]

Opgave 3 – Groei2018-09-11T14:36:08+00:00

Checklist Ruil

De kandidaat kan in contexten analyseren dat het ruilproces de basis vormt voor een optimale inzet van middelen en iedereen optimaal zijn comparatieve voordelen kan benutten. Voorts kan de leerling analyseren dat ruil arbeidsdeling mogelijk maakt en op welke manier geld het ruilproces soepeler laat verlopen. Ruil Een kandidaat kan in contexten: het onderscheid tussen productie en consumptie verklaren en de functie van [...]

Checklist Ruil2018-09-07T07:57:47+00:00