paulbloemers

About Paul Bloemers V

This author has not yet filled in any details.
So far Paul Bloemers V has created 306 blog entries.

Opgave 5 – Maatschappelijke geldhoeveelheid

De maatschappelijke geldhoeveelheid bestaat uit giraal en chartaal geld. Een van de kenmerken van giraal geld is dat het direct opeisbaar is. Geld op een spaarrekening is soms ook direct op eisbaar. a Om welke reden is direct opeisbaar spaargeld toch geen giraal geld? De banken proberen het gebruik van giraal geld te stimuleren. Als dat lukt kunnen de banken met een lager [...]

Opgave 5 – Maatschappelijke geldhoeveelheid2018-10-16T13:38:00+00:00

Opgave 4 – Specialisatie

Vraag 1 Duitsland en Frankrijk beschikken over dezelfde hoeveelheid productiefactoren om wijn en worst te produceren. In de beginsituatie produceren beide landen uitsluitend voor eigen gebruik en worden de beschikbare productiefactoren gelijk verdeeld over de productiemogelijkheden. Onderstaande afbeelding illustreert de autarkische beginsituatie.   Een onderzoeksbureau krijgt de opdracht een rapport te schrijven dat aantoont dat specialisatie de welvaart van beide landen positief kan [...]

Opgave 4 – Specialisatie2018-10-16T12:52:55+00:00

Opgave 5 – Budgetlijn

Vraag 1 Anne heeft twee hobby's: concerten bezoeken (C) en games (G). Zij geeft haar hele jaarinkomen uit aan deze twee hobby's. Een concertbezoek kost gemiddeld € 75. Een game kost € 50. De budgetlijn van Anne in 2018 kan als volgt worden beschreven: G = -1,5C + 12 Uiteindelijk gaat Anne in 2018 zes keer naar een concert. a Bepaal [...]

Opgave 5 – Budgetlijn2018-10-16T10:35:32+00:00

Test basiskennis

Opgave 1 - basisbegrippen Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving / definitie van onderstaande begrippen. a Zelfbinding b Dominante strategie c Pareto-optimale uitkomst d Nash-evenwicht e Meeliftersgedrag f Collectieve goederen g Negatief extern effect h Verzonken kosten Opgave 2 Gegeven is de volgende spelsituatie: a Voorspel de waarschijnlijke uitkomst van deze spelsituatie. b Is hier sprake [...]

Test basiskennis2018-10-01T11:48:53+00:00

Test basiskennis

Opgave 1 - basisbegrippen Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving / definitie van onderstaande begrippen. a Extern effect (2 omschrijvingen) b Pareto-optimaal (2 omschrijvingen) c Marginale kosten d Productdifferentiatie e Prijsdiscriminatie f Homogeen goed g Complementair goed h Kartel Opgave 2 - marktvormen a Noem de kenmerken van een markt van volkomen concurrentie. b Leg uit waarom de [...]

Test basiskennis2018-09-12T14:50:02+00:00

Opgave 3 – Groei

Vraag 1 In de periode 2000 - 2016 steeg het Nederlandse BBP van € 448 mld. naar € 702 mld. De bevolking groeide in die periode met 6,8%. a Bereken de procentuele toename van het nominale BBP in de genoemde periode. Afronden op één decimaal. b Bereken met hoeveel procent het nominale inkomen van een gemiddelde Nederlander in deze periode is veranderd. [...]

Opgave 3 – Groei2018-09-11T14:36:08+00:00

Checklist Ruil

De kandidaat kan in contexten analyseren dat het ruilproces de basis vormt voor een optimale inzet van middelen en iedereen optimaal zijn comparatieve voordelen kan benutten. Voorts kan de leerling analyseren dat ruil arbeidsdeling mogelijk maakt en op welke manier geld het ruilproces soepeler laat verlopen. Ruil Een kandidaat kan in contexten: het onderscheid tussen productie en consumptie verklaren en de functie van [...]

Checklist Ruil2018-09-07T07:57:47+00:00

Checklist Schaarste

De leerling kan in contexten analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes. Een kandidaat kan in contexten: de spanning verklaren die bestaat tussen behoeften en beperkte middelen en beoordelen in hoeverre keuzes gebaseerd zijn op een bepaalde mate van hiërarchie; de samenhang ontdekken in het gegeven dat binnen gezinnen, ondernemingen en de overheid overeenkomsten en verschillen bestaan [...]

Checklist Schaarste2018-09-07T07:59:21+00:00

Checklist Goede Tijden, Slechte Tijden

De kandidaat kan in contexten analyseren waarom er sprake is van korte termijn schommelingen in economische activiteiten en welke mogelijkheden en grenzen er zijn voor conjunctuurbeleid. Conjunctuurschommelingen laten zich niet gemakkelijk beïnvloeden door toedoen van rigiditeiten. I.1 Beschrijving van de conjunctuur De kandidaat kan in contexten herkennen en toepassen: Geaggregeerde vraag als de relatie tussen de gevraagde hoeveelheid productie [...]

Checklist Goede Tijden, Slechte Tijden2018-05-25T09:05:55+00:00

Opgave 5 – Kosten

Vraag 1 Snoepfabrikant Happy ontwikkelt een nieuwe chocoladereep die goed is voor de lijn: de “Slanky”. Happy is daarmee de eerste en dus monopolist. In onderstaande tabel staan de gegevens de producent verzamelde over dit nieuwe product. Qv GO MO GCK GTK GVK 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 [...]

Opgave 5 – Kosten2018-04-26T14:05:40+00:00