Indonesië is sinds 1967 lid van de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Bovendien is het land toen ook lid geworden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Medio jaren negentig van de vorige eeuw begint Indonesië met het verlagen van importtarieven. Een uitzondering daarop vormt het importtarief op motorvoertuigen vanuit de rijke landen. Indonesië heeft zelf de productie van motorvoertuigen begin jaren negentig gestart. Het land heeft toen toestemming gekregen van de WTO dit tarief tijdelijk op dezelfde hoogte te houden.
Met het liberaliseren van zijn internationale handel probeert Indonesië het relatieve kostenvoordeel dat dit land voor sommige goederen heeft, meer te benutten.
Een belangrijke handelspartner en concurrent van Indonesië is Maleisië.
In zowel Indonesië als Maleisië worden textiel en motorvoertuigen geproduceerd.

In de tabel is het aantal eenheden product weergegeven dat met 1.000 arbeidsuren geproduceerd kan worden. Zowel voor textiel als voor motorvoertuigen wordt in deze tabel homogeniteit verondersteld.

  textiel motorvoertuigen
Indonesië 2.000 2,5
Maleisië 2.500 3
1 Geef een reden voor de WTO om Indonesië toestemming te geven het genoemde importtarief tijdelijk op dezelfde hoogte te houden.

WTO ‘bewaakt’ de vrije handel. Er zijn enkele standaard redenen waarom een land TIJDELIJK haar markt mag beschermen.
(theorievraag) 

2 Leg met behulp van een berekening uit voor welk product Maleisië een relatief kostenvoordeel heeft ten opzichte van Indonesië.

Bereken voor elk land de benodigde hoeveelheid arbeid per product.
Kijk dan in welk product Maleisië in verhouding het beste is.

3 Leg met behulp van een berekening uit dat zowel Indonesië als Maleisië voordeel heeft van onderlinge vrijhandel indien de ruilverhouding van één motorvoertuig ligt tussen 800 en 833 eenheden textiel.

Bereken de (interne) opofferingskosten per land.
De betalingsbereidheid van elk land is gelijk aan de kosten die het land heeft wanneer ze het product zelf zouden moeten maken.

Een onderzoeksbureau gaat na of Indonesië erin geslaagd is het kostenvoordeel te benutten. Uit dit onderzoek komt de volgende figuur.

Bron – groeicijfers 2006 ten opzichte van 1996

Om te meten of het kostenvoordeel daadwerkelijk wordt benut, wordt de index van het bewezen voordeel (IBV) gebruikt. Hieronder wordt verstaan:

waarin de X steeds staat voor één van de betrokken producten.

4 Van welke in de figuur genoemde producten is de IBV in 2006 hoger dan in 1996?

Als je hem niet kunt beredeneren, kun je hem ook voor elk product uitrekenen.

1

Een antwoord waaruit blijkt dat de motorvoertuigen-industrie een relatief ‘jonge’ industrie is en gedurende een zekere startperiode een kans dient te krijgen zich te ontwikkelen.

2

textiel

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
In Indonesië kost een eenheid textiel 0,5 arbeidsuur en in Maleisië 0,4 dus is Maleisië 20% goedkoper.
In Indonesië kost een eenheid motorvoertuig 400 arbeidsuren en in Maleisië 333,3 dus is Maleisië 16,7% goedkoper.

3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

  • Een antwoord waaruit blijkt dat in Indonesië de binnenlandse ruilverhouding gelijk is aan (2.000/2,5 =) 800 eenheden textiel en dat Indonesië voordeel heeft uit (vrij)handel zolang motorvoertuigen in het buitenland verkocht kunnen worden voor meer dan 800 eenheden textiel
  • en dat in Maleisië de binnenlandse ruilverhouding gelijk is aan (2.500/3 =) 833 eenheden textiel en dat Maleisië voordeel heeft uit (vrij)handel zolang motorvoertuigen uit het buitenland gekocht kunnen worden voor minder dan de 833 eenheden textiel
4

Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om agrarische producten en motorvoertuigen.

print