Productiefactoren zijn de middelen die altijd in een bepaalde combinatie noodzakelijk zijn om te kunnen produceren.

Productiefactoren

productiefactor omschrijving
Kapitaal is het totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij. Kapitaalgoederen (of productiegoederen) zijn goederen die gebruikt worden om andere goederen te produceren. Hiervoor wordt ook wel de term productiemiddelen gebruikt.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan machines, gereedschappen, bedrijfsauto’s, gebouwen en voorraden.
Arbeid omvat zowel lichamelijke als geestelijke menselijke werkzaamheid, gericht op het voortbrengen van producten. Het aanbod van arbeid is de beroepsbevolking.
Natuur omvat alle natuurlijke rijkdommen en natuurkrachten, grond- en delfstoffen, bossen, ruimte, enzovoort.
Ondernemerschap is de ondernemer die de productiefactoren kapitaal, natuur en arbeid combineert, en daarbij ondernemersrisico loopt. Zijn inkomen is niet gegarandeerd.

 

Natuur en arbeid zijn de oorspronkelijke productiefactoren. Kapitaal is een afgeleide productiefactor. Natuur en arbeid zijn vanaf het allereerste begin met menselijke productie verbonden. Kapitaal moet met behulp van natuur en arbeid (en eventueel ander kapitaal) vervaardigd worden.

Primaire inkomens

Iedereen die een productiefactor levert voor de productie ontvangt daarvoor een vergoeding: een primair inkomen.
Voor de productie is natuurlijk niet alleen de hoeveelheid productiefactoren van belang, maar ook de kwaliteit.

productiefactoren

Winst als beloning voor ondernemerschap kan gezien worden als een beloning voor het lopen van risico. De ondernemer krijgt namelijk alleen maar winst als er genoeg geld over blijft: winst is een restinkomen.

Productiecapaciteit

De productiecapaciteit van een land wordt bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare productiefactoren.

Niet alleen de hoeveelheid productiefactoren is dus van belang. Ook de kwaliteit daarvan.
Onderstaande tabel geeft een kort overzicht van factoren die belangrijk zijn voor de kwaliteit en kwantiteit van de productiefactoren:

 

productiefactor kwantiteit kwaliteit
Kapitaal de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad,
bepaald door de hoeveelheid investeringen.
toepassing van innovatie (+),
door (vernieuwende) investeringen.
Arbeid de omvang van de beroepsbevolking
(participatiegraad, p/a-ratio).
scholing (+)
(investeringen in human capital)
Natuur de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen. milieuvervuiling (-)
hergebruik / recycling (+)
Ondernemerschap de bereidheid van mensen om te ondernemen,
beïnvloed door bijvoorbeeld belastingtarieven / regels.
scholing
print