Het primaire inkomen is het inkomen zoals het verdiend wordt met het ter beschikking stellen van productiefactoren.

Iedereen die een productiefactor levert voor de productie ontvangt daarvoor een vergoeding: een primair inkomen.

productiefactoren

Winst als beloning voor ondernemerschap kan gezien worden als een beloning voor het lopen van risico. De ondernemer krijgt namelijk alleen maar winst als er genoeg geld over blijft: winst is een restinkomen.

Het secundaire inkomen is het inkomen nadat de overheid door het heffen van loon- en inkomstenbelasting en het verstrekken van inkomensafhankelijke subsidies en uitkeringen het (primaire) inkomen heeft herverdeeld.

Deze herverdeling van inkomen is meestal bedoeld om het inkomen wat gelijker te verdelen over de bevolking.
Er wordt dan inkomen overgeheveld van ‘rijk’ naar ‘arm’.

Pas op:
Vaak wordt de term secundair inkomen niet correct gebruikt.
Men noemt een uitkering (of zakgeld) dan secundair inkomen. Het secundaire inkomen is niet de uitkering, maar je inkomen nadat je je uitkering hebt ontvangen. Dus bijvoorbeeld een laag looninkomen + de uitkering.

In schema

Begrip   Voorbeeld
Primair inkomen = inkomen verdiend met het leveren van productiefactoren
= loon + pacht + huur + rente + winst
Brutoloon
– loon- en inkomstenbelasting
– sociale premies
+ sociale uitkeringen
+ inkomensafhankelijke subsidies (zoals huursubsidie)
 
Secundair inkomen   Nettoloon + huursubsidie
+ voordeel van het gebruik van door de overheid gratis geleverde of gesubsidieerde producten 
– betalen van kostprijsverhogende belastingen (zoals BTW en accijnzen)
 
Tertiair inkomen  

dit kun je niet
meer 
herkennen 
in de praktijk

print