Welvaart is de mate waarin iemand in staat is om in zijn/haar behoeften te voorzien met schaarse middelen.

Welvaart

Welvaart

Bij welvaart gaat het dus om de behoeftebevreding met schaarse middelen.

Daarbij onderscheiden we:

Welvaart in enge zin, waarbij we alleen kijken naar de behoeftebevrediging met koopkracht (reële inkomen).
Welvaart in enge zin wordt vaak uitgedrukt in het (reële) BBP per hoofd van de bevolking. 

Welvaart in ruime zin, waarbij we ook kijken naar behoeftebevrediging met andere schaarse middelen, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid vrije tijd of een gezond milieu.

Welzijn

Wanneer we ook kijken naar iemands overige behoeften, die niets te maken hebben met schaarse middelen, spreken we van welzijn.

Daarbij houden we dus ook nog rekening met zaken zoals de behoefte aan liefde of het geluksgevoel.
Hoewel dit waarschijnlijk nog belangrijker is dan welvaart, wordt het terrein hier zo subjectief of moeilijk meetbaar dat de traditionele economische wetenschap zich hier niet mee bezig houdt. Er zijn echter steeds meer stromingen die economie koppelen aan sociale wetenschappen, zoals psychologie en geluksonderzoek. Omdat economie ontstaat uit handelen van mensen die lang niet altijd logisch handelen, is daar zeker wat vóór te zeggen.

print