In deze opgave wordt gewerkt met verzonnen belastinggegevens (die lijken op de gegevens van 2017).

 
box 1
box 2
box 3
Welk inkomen wordt belast?
inkomen uit woning en werk, zoals:
 • loon uit dienstverband
 • inkomen uit overige werkzaamheden, bijv. freelance opdrachten
 • inkomen uit alimentatie
 • eigen woning forfait
inkomen uit aanmerkelijk belang.
 
Een aanmerkelijk belang ontstaat als een belastingplichtige ten minste 5% van het aandelenkapitaal van een vennootschap of coöperatie bezit.
inkomen uit sparen en beleggen
tarief 2009

over het belastbare inkomen wordt met behulp van een progressief schijventarief de belasting berekend:

€ 0 – € 20.000
36%*
€ 20.001 – € 34.000
40%*
€ 34.001 – € 67.000
42%
vanaf € 67.001
52%
25%
over het belastbare vermogen van 1 januari wordt een fictief rendement berekend:
0-75.000 2,87%
75.001-975.000 4,6%
vanaf 975.001 5,39%
 
over dit fictieve rendement wordt 30% belasting berekend.
Er geldt een vrijgesteld vermogen van € 25.000 per persoon.
aftrekposten
 • reisaftrek openbaar vervoer
 • fietsaftrek
 • hypotheekrente en andere aftrekposten
 • lijfrentepremies
 • verrekenbare verliezen uit werk en woning
 • aftrekbare kosten
 • verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang
Geen
Heffingskortingen voor personen jonger dan 65 jaar
algemene heffingskorting € 2.250
arbeidskorting (max.) € 3.200 (inkomens- en leeftijdsafhankelijk)
combinatiekorting € 2.700

* Voor personen van 65 jaar en ouder gelden gedeeltelijk andere bedragen.

Mevrouw Smit is een alleenstaande vrouw van 39 jaar en heeft geen kinderen. Ze werkt als advocate in Rotterdam. Haar bruto jaarsalaris bedraagt € 120.000.
Ze heeft een eigen woning waardoor ze een ‘eigen woning forfait’ van € 840 heeft. Ze heeft in totaal voor € 22.000 aftrekposten, zoals reiskosten van haar ov-jaarkaart en hypotheekrente.
Op de bank heeft zij voor een fors bedrag aan waardepapieren (obligaties, aandelen, termijndeposito’s) staan. Op 1 januari bedroeg de waarde van de portefeuille € 120.000.

a

Bereken hoeveel belasting mevrouw Smit in het hierboven beschreven jaar moet betalen.

b

Hoeveel bedraagt voor haar de gemiddelde belastingdruk?

c

Hoeveel bedraagt voor haar de marginale belastingdruk? Verklaar het antwoord.

a  Box 1

Brutoloon
Eigen woning forfait
Aftrekposten                   
Belastbaar inkomen box 1  
120.000
+            840
–        22.000
  98.840
   
Schijf 1   
over  
–       20.000
78.840
 × 0,36 = 7.200
Schijf 2    
over
–       14.000
64.840
 × 0,40 = 5.600
Schijf 3    
over
–       33.000
31.840
 × 0,42 = 13.860
Schijf 4   –       31.840
0
 × 0,52 = 16.556
  Belasting en premie box 1   € 43.216
Box 3

 
Vermogen 1 jan. 120.000    
Vrijgestelde vermogen   –    25.000    
Belastbare vermogen
Schijf 1 
95.000
–    75.000
 × 0,0287 = 2.152
over
Schijf 2
20.000
–   20.000
 × 0,046 = +       920
  0 rendement  € 3.072
     belasting 30%  € 921
Eindberekening

Belasting en premie box 1
Belasting box 3                    
totaal
algemene heffingskorting
arbeidskorting                     
Te betalen belasting en premie 
43.216
+        921
 44.137
–      2.250
–      3.200
  € 38.687
 
b

   

c

Wanneer mevrouw Smit  €1 extra zal verdienen, moet zij daar 52% belasting over betalen. 
De marginale belastingdruk is dus 52%

print