Maximale productie per periode.

Soms gaat het om de maximale productie van één bedrijf.
Bij macro-economische vraagstukken gaat het om de maximale productie van het hele land. Dus van alle bedrijven en de overheid samen.

Omvang bepaald door

De kwaliteit en kwantiteit van de productiefactoren bepaalt de omvang van de productiecapaciteit en het concurrentievermogen van de economie.
Dat klinkt eenvoudiger dan het is. De kwaliteit en kwantiteit van de productiefactoren wordt namelijk door heel veel economische omstandigheden beïnvloed.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele belangrijke factoren die invloed hebben om de kwaliteit en kwantiteit van de productiefactoren.

Productiefactor Kwantiteit Kwaliteit
Kapitaal
 • beschikbaarheid van financiële middelen (de hoogte van de rente)
 • stand van de techniek
 • innovatie (waarbij scholing weer heel belangrijk is)
Arbeid
 • omvang van de beroepsbevolking
 • omvang totale bevolking
 • deelnemingspercentage / participatiegraad
 • scholing van de arbeiders
 • gezondheidstoestand
 • mate van arbeidsverdeling
Natuur
 • aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen
 • milieu(vervuiling)
Ondernemerschap
 • “ondernemingsdrift” van de bevolking
 • investeringsklimaat in het land, zoals het belastingklimaat

Knelpuntsfactor

De minst beschikbare productiefactor die bepalend is voor de maximaal haalbare productieomvang.

Om te produceren zijn productiefactoren nodig.
Hoeveel je maximaal kunt produceren hangt af van de hoeveelheid (en de kwaliteit) van de productiefactoren die beschikbaar zijn. De productiefactor waar het minst van is, bepaalt hoeveel je maximaal kunt produceren. Dit is de knelpuntsfactor.

Dus:

 • heb je heel veel machines, maar heel weinig arbeiders:
  zal de maximale productie bepaald worden door het beschikbare aantal werknemers.
  Arbeid is de knelpuntsfactor.

 • heb je heel veel arbeiders, maar heel weinig kapitaalgoederen:
  zal de maximale productie bepaald worden door de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad.
  Kapitaal is de knelpuntsfactor.

print