De toegevoegde waarde is de productiewaarde van een bedrijf (of de overheid).

Bedrijven

De productiewaarde van een bedrijf wordt gemeten door het verschil tussen omzet en inkoopwaarde van een bedrijf te bepalen. Dan weten we immers hoeveel waarde het bedrijf heeft toegevoegd aan het product.

Onderstaand schema geeft een overzicht van het begrip Toegevoegde Waarde:

toegevoegde waarde bedrijven

Om waarde toe te voegen aan een product moet het bedrijf het product bewerken. Voor deze bewerking heeft het bedrijf productiefactoren nodig:

  • Kapitaal

  • Arbeid

  • Natuur

  • Ondernemerschap

Voor het gebruik van de eerste drie productiefactoren moet het bedrijf betalen (loon, pacht, huur en rente). Wanneer het bedrijf voldoende waarde kan toevoegen, blijft er voor het ondernemerschap een beloning over: winst.
Uit die winst moeten ook nog de afschrijvingen voor de huidige kapitaalgoederen worden ‘betaald’. Daarna resteert de nettowinst.

De netto toegevoegde waarde die ontstaat door te produceren is gelijk aan de optelsom van de  primaire inkomens.

Omzet
Inkoopwaarde (incl diensten) 
200.000
–  50.000
Bruto toegevoegde waarde
Betaalde loon,pacht en rente  
150.000
– 100.000
(Bruto) winst 
Afschrijvingen                        
50.000
– 20.000
Nettowinst 30.000

Overheid

De productiewaarde van de overheid kunnen we niet op deze manier meten. De overheid verkoopt haar producten niet zoals een bedrijf. Een overheid kent dus geen ‘omzet’ waarvan we allerlei inkopen kunnen afhalen.

Om deze reden bereken we de productiewaarde van de overheid op basis van een eenvoudige afspraak:

de netto toegevoegde waarde van de overheid = som van de ambtenarensalarissen.

De berekening van de toegevoegde waarde van de overheid is dus iets eenvoudiger:

toegevoegde waarde overheid

Bruto / Netto

Bij de Bruto Toegevoegde Waarde is nog geen rekening gehouden met de afschrijvingen (kosten) van de gebruikte  kapitaalgoederen. Die kosten moeten nog uit de winst betaald worden.

Wanneer we de afschrijvingskosten van de winst afhalen, blijft de nettowinst over. En dus ook de Netto Toegevoegde Waarde.
Dat geldt zowel voor bedrijven als voor de overheid.

 

print