Een inkomensoverdracht is het overhandigen van een bedrag, zonder dat hier een directe tegenprestatie voor geleverd wordt.

Bijvoorbeeld: zakgeld, het ontvangen van een uitkering, het betalen van inkomstenbelasting of de lidmaatschapsbijdrage van Nederland aan de EU.

InkomensoverdrachtInkomen wordt in eerste instantie verdiend met produceren. Bij de productie worden productiefactoren gebruikt. De eigenaren van de productiefactoren krijgen daarvoor inkomen: het primaire inkomen.
Voor het ontvangen van primair inkomen (loon, pacht, huur, rente en winst) moet een tegenprestatie geleverd worden, namelijk het leveren van de productiefactor.

Inkomen dat je ontvangt zónder directe tegenprestatie noemen we een inkomensoverdracht.
Bijvoorbeeld wanneer iemand huursubsidie ontvangt. Hij hoeft daarvoor geen tegenprestatie te leveren.

print