De p/a-ratio geeft aan hoeveel personen (gemiddeld) één arbeidsjaar delen.
Het geeft dus een beeld van de mate waarin binnen dit land in deeltijd gewerkt wordt.

De werkgelegenheid in personen geeft aan hoeveel personen op dit moment gebruikt worden bij de productie.
Voor de werkgelegenheid in arbeidsjaren wordt het totale aantal uren dat geproduceerd wordt omgerekend naar volledige banen.

Formule p/a-ratio

Bijvoorbeeld:

Werkgelegenheid in personen

In een land werken in totaal 2,5 mln. personen.

Werkgelegenheid in arbeidsjaren

In totaal werken deze personen 3,6 mld. uren per jaar
Een volledige baan is een werkweek 1800 uur per jaar.

Dat wil zeggen dat er dus 2 mln. arbeidsjaren werk verricht worden.

p/a-ratio

Dat wil zeggen dat gemiddeld 1,25 personen 1 volle baan delen.

Hoe meer er in een land deeltijd gewerkt wordt, hoe hoger de p/a-ratio zal zijn.

Deeltijdwerk wordt vaak in verband gebracht met de mate waarin vrouwen deelnemen in het productieproces.
Vrouwen werken gemiddeld vaker in deeltijd, waardoor bij een stijging van de participatie van vrouwen ook de p/a-ratio stijgt.

De mogelijkheid om in deeltijd te werken zal er dus voor zorgen dat de participatiegraad stijgt. Vooral die van vrouwen.

print