Een eigen risico is het deel van een schade dat voor eigen rekening blijft.
Bij een eigen risico van € 100, betaalt de verzekerde de eerste € 100 van de schade zelf. Is de schade groter, dan betaalt de verzekering de rest.

De verzekeraar kan verschillende redenen hebben om een eigen risico in te voeren bij een verzekering.

Kosten besparen

Wanneer verzekerden zelf een deel van de schade moeten betalen, dalen voor de verzekering de kosten.
De verzekering kan dat gebruiken om haar winst te verhogen, maar het kan ook gebruikt worden om de premie laag te houden. Zo blijft de verzekering voor iedereen betaalbaar.
De lage premie voorkomt dat mensen die weinig schade verwachten de verkering misschien te duur vinden en afhaken.

> zie averechtse selectie

Moreel wangedrag voorkomen

Wanneer verzekerden bij schade een deel van de kosten zelf moeten betalen, zullen zij beter hun best doen om schade te voorkomen.

Als jij een fietsverzekering hebt die je een nieuwe fiets geeft als je fiets gestolen wordt, zul je waarschijnlijk geen tweede hangslot gebruiken of je fiets in een betaalde fietsenstalling zetten. Als het mis gaat, krijg je gewoon een nieuwe fiets.

> zie moreel wangedrag

Maar als je voor de nieuwe fiets eerst zelf € 150 moet bijbetalen, zul je tóch voorzichtiger worden met je fiets. Dus wél een extra slot, wél een betaalde fietsenstalling en misschien toch niet je fiets achterlaten bij het station.

Asymmetrische informatie beperken

Verzekeraars kunnen vaak vooraf niet goed zien of een verzekerde een ‘goed risico’ (weinig schadeclaims) of een ‘slecht risico’ (veel schadeclaims) is. 

> zie asymmetrische informatie

Door klanten een vrijwillig eigen risico aan te bieden kunnen verzekeraars dat wél zien.
Alleen mensen die verwachten dat ze bijna nooit schadeclaims zullen indienen kiezen voor een vrijwillig eigen risico.
Omdat de verzekeraar zo weet dat iemand een ‘goed risico’ is, kan de verzekeraar deze persoon ook korting geven.

Bijvoorbeeld voor een eigen risico van € 200 krijg je € 50 korting op je verzekering.
Dat doe je alleen maar als je denkt geen schade te krijgen dat jaar. Anders betaal je € 150 extra.

Eigen risico heeft ook risico’s

Een eigen risico kan ook problemen veroorzaken.
Bij de zorgverzekering hebben alle Nederlanders een verplicht eigen risico.
De eerste € 350 voor een bezoek aan het ziekenhuis of het gebruik van medicijnen moet je zelf betalen.

We zien dat mensen daardoor soms geen medicijnen nemen of niet naar een arts gaan, omdat ze dan zelf moeten betalen. Hierdoor kan de gezondheid verslechteren. Wat kan betekenen dat de behandeling alleen maar duurder wordt.

print