Er is sprake van asymmetrische informatie, wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij.

Asymmetrische informatie komen we overal tegen. Hieronder worden een paar voorbeelden genoemd.

Verzekeren

Wanneer iemand een ziektekostenverzekering afsluit weet de verzekeringsnemer meer over zijn persoonlijke risico’s dan de verzekeringsmaatschappij.
De verzekeringsmaatschappij weet bijvoorbeeld niet hoe gezond iemand is / leeft. De verzekeringsmaatschappij zal wel proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen, maar zal nooit over dezelfde informatie beschikken.

Dat geldt ook voor andere verzekeringen. Onderstaande nieuwsuitzending laat zien dat verzekeraars proberen iets te doen aan de asymmetrische informatie.

Uitzending Journaal 1 okt. 2015

Kopen van een tweedehands auto

Reclame VW

Het oude vrouwtje uit deze video weet beter wat er met de auto is gebeurd dan de kopers.
Er is duidelijk sprake van ongelijke informatie.

Kredietverlening

Iemand vraagt een lening aan bij de bank.

Ondanks allerlei vragen die moeten worden beantwoord, zal de kredietvrager meer informatie hebben over zijn financiële positie dan de bank. Daar staat tegenover dat de bank vaak meer informatie heeft over de algemene omstandigheden en de kredietproducten.

In ieder geval hebben beide partijen niet dezelfde informatie.

Asymmetrische informatie zorgt voor welvaartsverlies

Asymmetrische informatie zorgt voor welvaartsverlies. Partijen moeten veel moeite doen om informatieachterstanden weg te werken, hetgeen transactiekosten veroorzaakt. Onzekerheid door informatieverschillen kan er zelfs voor zorgen dat een (objectief) aantrekkelijke transactie niet doorgaat.

Bovendien kan het leiden tot moreel wangedrag: als de verzekeringsmaatschappij niet weet dat ik onvoorzichtig ben …. kan ik me onvoorzichtiger gedragen. Maar daardoor ontstaat er wel meer schade.

print