Solidariteit betekent het gezamenlijk dragen van risico’s ongeacht de omvang van het persoonlijke risico.

Dit houdt in dat mensen inzien dat het helpen in andermans belang uiteindelijk in hun eigenbelang kan zijn.

De kerngedachte achter een verzekering is dat een risico wordt gedeeld.
Alle deelnemers betalen door hun premie mee aan schades, maar als ze zelf schade hebben kunnen ze die verhalen op de verzekering.

Er zijn dan wel twee voorwaarden:

  • Draagvlak
    Er moet een grote groep mensen deelnemen aan de verzekering.

  • Diversiteit in risico
    De deelnemers moeten niet allemaal hetzelfde risico hebben en zeker niet op hetzelfde moment.

Averechtse selectie

Wanneer de goede risico’s de mogelijkheid hebben om af te zien van een verzekering, dan impliceert dat een aantasting van de solidariteit.

Wanneer de solidariteit steeds verder afneemt, zal uiteindelijk zo’n verzekering verdwijnen.
Verzekeren vereist een bepaalde mate van solidariteit.
Wanneer de maatschappij/overheid een verzekering belangrijk vindt, kan die solidariteit ook verplicht worden. Dan wordt de verzekeren gewoon voor iedereen verplicht. Bijvoorbeeld bij de basisverzkering voor ziektekosten of bij de sociale verzekeringen.

print