In Nederland is iedere eigenaar verplicht zijn auto te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Deze verzekering keert uit indien de verzekerde met zijn auto schade toebrengt aan anderen. De auto-eigenaar mag zelf een maatschappij kiezen. De verzekeringsmaatschappijen bepalen onder welke voorwaarden zij iemand willen verzekeren. Autoverzekeraars hanteren een bonus-malusregeling. In bron 1 is de bonus-malusregeling van autoverzekeraar Mobielsafe opgenomen.

Bron 1  de bonus-malusregeling van Mobielsafe

De bonus-malusregeling is een kortingsregeling waarbij schadevrije jaren leiden tot een korting op de basispremie. Bij het sluiten van de verzekering wordt de basispremie vastgesteld en de bonus-malus-trede (b-m trede) bepaald. Daarna wordt na elk verzekeringsjaar de korting/opslag op de basispremie van het volgende jaar bepaald volgens onderstaand schema. Als u voor het eerst bij ons een verzekering afsluit, kunt u, net als bij alle andere verzekeringsmaatschappijen, de bij een andere maatschappij opgebouwde bonus meenemen.

  toekomstige b-m trede 1)
b-m treder korting op de basispremie (%) zonder schade met 1 schade met 2 schades met 3 of meer schades
20 75 20 15 9 1
19 75 20 14 8 1
18 75 19 13 8 1
17 75 18 12 7 1
16 75 17 11 6 1
15 75 16 10 4 1
14 75 15 9 2 1
13 72,5 14 8 2 1
12 70 13 7 1 1
11 67,5 12 6 1 1
10 65 11 5 1 1
9 60 10 4 1 1
8 55 9 3 1 1
7 50 8 2 1 1
6 45 7 1 1 1
5 35 6 1 1 1
4 25 5 1 1 1
3 15 4 1 1 1
2 5 3 1 1 1
1 25% opslag 2 1 1 1

1) Een voorbeeld: U zit nu in trede 14 en claimt dit jaar twee schades. Volgend jaar zult u dan in trede 2 komen. Uw korting zal dan afnemen van 75% tot 5%.

Enkele autoverzekeraars bieden klanten die bij de maatschappij een autoverzekering hebben, een zogenaamde bonusbeschermer aan. De bonusbeschermer is een verzekering die het verlagen van de korting beperkt indien de verzekerde schade claimt. In bron 2 is de bonusbeschermer van autoverzekeraar Mobielsafe opgenomen.

Bron 2  de bonusbeschermer van Mobielsafe

Alle verzekerden hebben de mogelijkheid een bonusbeschermer af te sluiten. Dit is een verzekering tegen de negatieve gevolgen die schades kunnen hebben voor het kortingspercentage van de autoverzekering. Als u deze verzekering afsluit, garandeert de verzekeringsmaatschappij dat u in een jaar niet meer dan één b-m trede zult zakken, ongeacht de schade(s) die u claimt. Indien u de bonusbeschermer afsluit, betaalt u daarvoor een premie van 3% van de basispremie.

Janssen heeft een WA-autoverzekering bij Mobielsafe. Hij zit nu in b-m trede 18.
Hij wil berekenen hoeveel hij zal besparen op zijn autoverzekering van volgend jaar als hij de bonusbeschermer neemt. Hij gaat er vanuit dat de basispremie ongewijzigd blijft en dat hij dit jaar twee schades claimt.

1 Bereken hoeveel procent Janssen met de bonusbeschermer kan besparen op de kosten van zijn autoverzekering van volgend jaar.

Werk met indexcijfers óf kies een basispremie van € 100 als je dat makkelijker denken vindt.
Let op dat de vraag gaat over volgend jaar en de schades dit jaar geclaimd worden.
Bereken de premie mét en zonder bonusbeschermer.

Een wezenlijk probleem van elke WA-verzekering is het bestaan van asymmetrische informatie. Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars stelt in dat verband dat het in het belang van de verzekeringsbranche zou zijn als verzekeraars de bonusbeschermer niet meer zouden aanbieden. Hij heeft twee bezwaren tegen de bonusbeschermer.

  • Ten eerste beperkt de bonus-malusregeling het probleem van asymmetrische informatie bij de autoverzekering. Door de bonusbeschermer wordt dat probleem juist weer vergroot.
  • Ten tweede is er het gevaar van averechtse selectie, waardoor de bonusbeschermer uiteindelijk niet rendabel zal blijken te zijn.

Een politieke partij wil de bonusbeschermer bij de WA-autoverzekering zelfs verbieden. Haar woordvoerster stelt in een debat in de Tweede Kamer: “De bonusbeschermer brengt de verkeersveiligheid van ons allemaal in gevaar.”

2 Leg de gedachtegang achter het eerste bezwaar uit.

Dit nadeel van asymmetrische informatie speelt vooral bij wisselen van verzekeraar.

3 Leg de gedachtegang achter het tweede bezwaar uit.

Welke mensen zullen het afsluiten van een bonusbeschermer bij hun verzekering aantrekkelijk vinden?

4 Beschrijf de redenering van de politieke partij die de bonusbeschermer wil verbieden.

De politieke partij wijst op de verkeersveiligheid. Wat heeft dat te maken met een bonusbeschermer op een autoverzekering?

1

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
premie zonder bonusbeschermer: (100 − 55) = 45% van de basispremie
premie met bonusbeschermer: (100 − 75) = 25% + 3% = 28% van de basispremie
besparing:  × 100% = 37,8%

2

Een antwoord waaruit blijkt dat verzekeringsmaatschappijen op grond van de opgebouwde korting van een verzekerde informatie hebben die gebruikt kan worden om bij nieuwe klanten een inschatting te maken van de te verwachten schade en dat door de bonusbeschermer:

  • extra transactiekosten gemaakt moeten worden om die informatie te verkrijgen;
  • het verband tussen korting en schade onduidelijker wordt.
3

Een antwoord waaruit blijkt dat goede risico’s de bonusbeschermer te duur zullen vinden en die niet zullen nemen waardoor slechte risico’s overblijven en de kosten per verzekerde toenemen en de maatschappij de premie moet verhogen, waardoor meer verzekerden de bonusbeschermer te duur vinden zodat uiteindelijk de kosten hoger worden dan de premieopbrengsten.

4

Een antwoord waaruit blijkt dat automobilisten met een bonusbeschermer voorkomen dat door hen veroorzaakte schade leidt tot hogere premielasten zodat de financiële prikkel om minder schade te veroorzaken afneemt, hetgeen kan leiden tot minder veilig rijgedrag van mensen met een bonusbeschermer (moreel wangedrag).

print