Risicoaversie, ook wel risicoafkerigheid, houdt in dat iemand gedrag vertoont dat risico’s zo veel mogelijk probeert te vermijden in plaats van deze op te zoeken.

Een persoon krijgt een keuze:

 • direct € 50 uitbetaald krijgen
 • of een 50% kans op € 100 of € 0

De keuze die iemand maakt is afhankelijk van iemands risicoaversie:

 • iemand met een uitgesproken risicoafkerigheid zal de voorkeur geven aan de directe uitkering van 50 euro. Zelfs als het bedrag een beetje onder de 50 euro komt te liggen, zal een risicoavers persoon daar nog steeds de voorkeur aan geven.

 • een risiconeutraal iemand zal geen voorkeur hebben voor één van de twee opties.

 • een risicozoekend persoon zal de voorkeur hebben voor de 50% kans op € 100, zelfs als de kans op 100 euro tot iets onder de 50% daalt.

Risicoaversie en verzekeringen

Wanneer iemand vrije keuze heeft om zich ergens wel/niet voor te verzekeren, moet hij twee dingen afwegen:

 • Hoe groot zal de schade zijn? En hoe groot is de kans dat die schade ontstaat?
 • Hoeveel premie vraagt de verzekering om dit risico te beschermen?

Daarvan kun je een harde berekening maken, maar uiteindelijk zal de mate van risicoaversie bepalen of iemand een verzekering afsluit.

 • Stel dat de kans 1‰ is dat je huis in brand vliegt.
  De schade is in zo’n geval € 200.000.
  Rekenkundig betekent dat een risico van € 200 per jaar.
 • Stel dat de verzekering € 300 premie per jaar vraagt voor een brandverzekering.

De meeste mensen kiezen tóch voor zo’n verzekering. Ook al is verzekeren eigenlijk duurder. Dat komt omdat mensen meestal (zeker bij zo’n grote schade) risicoavers zijn.

Risicoaversie en beleggen

risico en rendementWanneer je snel geld wil verdienen met beleggen, moet je veel risico nemen met je geld.
Hoe hoger het risico, hoe groter de mogelijke winst.

Een risicoavers persoon zal zijn geld veilig op een spaarrekening zetten. Hij accepteert dat hij daar maar 0,4% rente voor krijgt.

Een risicozoekend persoon zal zijn geld beleggen in risico-vollere beleggingen die mogelijk 10% rendement opleveren. Hij accepteert de kans dat het mis kan gaan.

print