Uit een krant (2015):

Brazilië is een belangrijke leverancier van grondstoffen. Als gevolg van een inzakking van de mondiale vraag naar grondstoffen is de Braziliaanse economie in een recessie beland. De inflatie in Brazilië is opgelopen tot 10% en de werkloosheid bedraagt inmiddels 7,5% van de beroepsbevolking, het hoogste percentage in zeven jaar. Economen verwachten dat de inflatie en de werkloosheid nog meer zullen stijgen en het overheidstekort zal toenemen.
De economische problemen worden vergroot door de koersdaling van de Braziliaanse munt, de real. Deze is sinds 1 januari 2015 ten opzichte van de Amerikaanse dollar gedaald met 31%. De dollar heeft op 1 oktober van dit jaar een waarde bereikt van 3,85 real. Door deze daling zal de inflatie nog verder oplopen en zullen buitenlandse investeerders en beleggers de waarde in dollars van hun bezittingen in Brazilië zien dalen. Braziliaanse staatsobligaties, in real genoteerd, zijn door kredietbeoordelingsbureaus beoordeeld als uiterst risicovol. Beleggers worden hierdoor afgeschrikt.

1 Bereken de koers van de real ten opzichte van de dollar op 1 januari 2015 in ten minste twee decimalen nauwkeurig.

Gevraagd is hoeveel 1 real kost (in dollars) op 1 januari 2015.
Bereken eerst de koers op 1 oktober.

2 Leg uit dat de ontstane recessie kan hebben geleid tot een verlaging van de kredietwaardigheid van de Braziliaanse overheid.

Kredietwaardigheid = mate waarin iemand in staat wordt geacht zijn schulden terug te betalen.

Welk effect heeft de recessie op de financiële positie van de Braziliaanse overheid?

3 Verklaar dat de negatieve beoordeling van Braziliaanse staatsobligaties door kredietbeoordelingsbureaus ertoe kan leiden dat de wisselkoers van de real verder zal dalen.

Een wisselkoers komt altijd tot stand door vraag en aanbod.
Staatsobligaties worden niet alleen door Braziliaanse beleggers verhandeld.

Een van de instrumenten van een Centrale Bank is het rentebeleid. De Centrale Bank van Brazilië kan hiermee niet tegelijk de recessie bestrijden en de daling van de wisselkoers afremmen.

4 Leg dit uit. Gebruik ongeveer 80 woorden.

Leg uit wat de Centrale Bank met de rente moet doen om:

  • de recessie te bestrijden
  • de wisselkoersdaling af te remmen (te laten stijgen).
1

Op 1 oktober 2015 was er sprake van een koers van:

1 real =  = 0,26 US dollar

Op 1 januari 2015 (voor de daling van 31%) was de koers:

1 real =  = 0,38 US dollar

2

Als gevolg van de recessie zal de Braziliaanse overheid minder belasting ontvangen / meer sociale uitkeringen moeten doen, waardoor het overheidstekort kan oplopen en het nog lastiger wordt om rente en aflossing over de schuld te betalen.

3

Internationale beleggers kunnen worden afgeschrikt door de negatieve beoordeling van Braziliaanse staatsobligaties. Dit betekent dat deze obligaties meer aangeboden / minder gevraagd worden, met als gevolg meer aanbod van / minder vraag naar reals op de valutamarkt. Hierdoor kan de wisselkoers van de real ten opzichte van de dollar verder dalen.

4

Een voorbeeld van een juiste uitleg is:

  • Om de recessie te bestrijden zou de Centrale Bank de rente moeten verlagen. Dit kan ertoe leiden dat er meer wordt geleend / minder wordt gespaard, wat een impuls geeft aan de bestedingen / het bbp
  • Ter ondersteuning van de koers van de real zou de Centrale Bank de rente moeten verhogen. Dit kan beleggers ertoe aanzetten om toch in Brazilië te beleggen. Met een stijging van de vraag naar de real die daar het gevolg van is kan de wisselkoers stijgen / de daling van de wisselkoers worden afgeremd.
print