Het financieringstekort geeft het bedrag aan waarmee de staatsschuld in een jaar toeneemt.

Meestal wordt het financieringstekort omschreven met de berekening:  begrotingstekort – aflossingen

Bijvoorbeeld:
als in 2011 van de overheid bekend is dat:

  • totale inkomsten € 244 mld
  • totale uitgaven € 257,4 mld
    • incl. aflossingen € 5 mld

De overheid komt dus gedurende 2011 een bedrag van € 13,4 mld. tekort. Dat bedrag moeten geleend worden (op de kapitaalmarkt). Dit noemen we het begrotingstekort.

Dat is echter niet het enige dat gebeurt met de staatsschuld:

begrotingstekort: (extra) nieuwe leningen
aflossingen: oude schulden verdwijnen        
financieringstekort
schuld stijgt met € 13,4 mld.
schuld daalt met €   5 mld.      –
toename schuld €   8,4 mld. (per saldo)

Door deze nieuwe leningen zal de schuld dus eerst toenemen met € 13,4 mld.

Er worden echter ook oude schulden afgelost te waarde van € 5 mld. Dat zorgt weer voor een afname van de schuld.
Uiteindelijk neemt de schuld dus niet met € 13,4 mld. toe, maar met € 8,4 mld. (= financieringstekort.)

Pas op:
Soms wordt in opgave de uitgaven van de overheid excl. aflossing gegeven.
Wanneer je dan ‘uitgaven – inkomsten’ uitrekent krijg je niet het begrotingstekort, maar direct het financieringstekort!

Formules kunnen in dit geval verwarrend werken. In plaats van de formule uit je hoofd te leren, kun je beter goed kijken naar de gegevens:

  • hoeveel moet de overheid in dit jaar aan geld lenen? = begrotingstekort
  • met welk bedrag verandert de totale schuld van de overheid? = financieringstekort
print