Anti-cyclisch / Pro-cyclisch

Anti-cyclisch / Pro-cyclisch

Anti-cyclisch: maatregel of effect dat de natuurlijke conjuncturele beweging tegenwerkt.

Pro-cyclisch: maatregel of effect dat de natuurlijke conjuncturele beweging versterkt.

print
2018-03-16T09:08:03+00:00