In een land richt de Centrale Bank (CB) zich op prijsstabiliteit. Een inflatie van maximaal 2,5% per jaar wordt in dat kader aanvaardbaar geacht. De CB maakt gebruik van twee instrumenten:

  • Het beïnvloeden van de rentestand door het veranderen van het rentetarief waartegen de algemene banken lenen bij de CB.

  • Het voeren van openmarktpolitiek waarbij kortlopende waardepapieren verhandeld worden tussen de algemene banken en de CB.

De CB presenteert haar jaarverslag 2005. Daarin staan onder andere de volgende gegevens van dit land.

Tabel 1  % veranderingen t.o.v. hetzelfde kwartaal 2004

  eerste kwartaal 2005 tweede kwartaal 2005 derde kwartaal 2005 vierde kwartaal 2005
reëel bruto binnenlands product 0,6 0,1 0,1 0,3
consumentenprijsindex 2,6 3,2 2,7 2,2
primaire liquiditeiten 4,1 4,3 4,8 5,3

In een commentaar op tabel 1 in het jaarverslag zegt de president van de CB:

  • uitspraak 1
    De groei van de primaire liquiditeiten is te hoog in verhouding tot de groei van de behoefte aan primaire liquiditeiten vanwege transacties.

  • uitspraak 2
    De groei van de primaire liquiditeiten kunnen we, vanwege de hoge wisselkoers van onze munt, beter tegengaan door het verkopen van waardepapieren in het kader van openmarktpolitiek dan door een renteverhoging.

1 Geef op basis van tabel 1 een verklaring voor uitspraak 1.

Bij faciliterend monetair beleid moet de geldhoeveelheid meestijgen met de behoefte om betalingen te kunnen voldoen.

2 Leg uit hoe de verkoop van waardepapieren door de CB de groei van de primaire liquiditeiten kan afremmen.

Welk effect heeft de verkoop van waardepapieren op de liquiditeit van banken en daarmee op de hoogte van de geldmarktrente?

3 Leg uit waarom renteverhoging in een situatie waarin de CB geen hogere wisselkoers van de munt wil, ongewenst kan zijn.

Denk: buitenlandse beleggers..

1

Uit het antwoord moet blijken dat (in alle kwartalen van 2005) de procentuele groei van de primaire liquiditeiten hoger is dan de opgetelde procentuele stijging van het reëel BBP (meer producten) en de consumentenprijsindex (hogere prijzen).

2

Een antwoord waaruit blijkt dat door verkoop van waardepapieren de liquiditeit van de algemene banken zal afnemen, hetgeen de geldmarkterente zal doen stijgen en een rem vormt op de kredietverlening en daarmee op de geldgroei.

3

Uit het antwoord moet blijken dat een renteverhoging de koers verder zou kunnen verhogen omdat buitenlands beleggingskapitaal aangetrokken wordt waardoor de vraag naar de munt op de valutamarkt groter wordt.

print