Chartaal geld is alle munten en bankbiljetten in een land.

M1Het gaat hierbij in een land alleen om de eigen valuta!

De hele oranje driehoek geeft de omvang van het chartale geld weer: dat zijn alle munten en bankbiljetten die in omloop zijn gebracht door de Centrale Bank.

Om bij de maatschappelijke geldhoeveelheid te horen, moet het chartale geld in handen zijn van het publiek.
Een klein deel van het in omloop gebrachte chartale geld zit in de kas van de banken. Dat geld is weergegeven met de rode driehoek en dient ter dekking van het girale geld, zodat klanten bij een geldautomaat van geldsoort kunnen wisselen.

Let op:

Contant geld in handen van de bank is dus wél in omloop gebracht door de Centrale Bank, maar hoort (nog) niet bij de Maatschappelijke geldhoeveelheid.

print