Vraag 1

Anne heeft twee hobby’s: concerten bezoeken (C) en games (G). Zij geeft haar hele jaarinkomen uit aan deze twee hobby’s.
Een concertbezoek kost gemiddeld € 75. Een game kost € 50.

De budgetlijn van Anne in 2018 kan als volgt worden beschreven:
G = -1,5C + 12

Uiteindelijk gaat Anne in 2018 zes keer naar een concert.

a

Bepaal voor Anne de opofferingskosten van een game.

b

Teken de budgetlijn van Anne voor 2018.
Geef de keuze van Anne in 2018 in de figuur aan met de letter A.

c

Bepaal de omvang van Anne’s budget in 2018.

In 2019 verandert de budgetlijn van Anne in onderstaande figuur:

d

Wat is er waarschijnlijk veranderd in 2019 ten opzichte van 2018? Verklaar je antwoord.

e

Welk van de aangegeven punten is/zijn te realiseren voor Anne? Verklaar je antwoord.

a

Een concert kost € 75. Een game € 50.
Als Anne 1 extra game koopt, kan zij (50/75) 0,67 concert minder bezoeken. Dat offert zij dan op.

b
c

Voorbeeld van een juiste berekening:
Anne kan maximaal 12 games kopen (en dan geen concert bezoeken). 12 × € 50 = € 600

Anne heeft dus een budget van € 600

d

Anne kan nog steeds maximaal 12 games kopen, maar wel vaker naar een concert.
Waarschijnlijk zijn de concertkaartjes goedkoper geworden.

e

A is niet haalbaar – het punt ligt boven de budgetlijn.

B is haalbaar – Anne geeft dan haar hele budget uit.

C is ook haalbaar – het punt ligt onder de budgetlijn. Dus Anne houdt nog wat geld over.

print