Vraag 1

Maaike moet kiezen wat zij vrijdagavond gaat doen. Zij kan kiezen tussen drie alternatieve bestedingen van haar tijd:

 • Een concert vaan haar idool, Marco Borsato, bezoeken. Zij kan via de officiele site een kaartje kopen voor € 65.
  Wanneer dat niet zou lukken, zou zij op de zwarte markt bereid zijn om € 110 te betalen.

 • Een vriend heeft gevraagd of zij mee gaat naar een disco. Daar heeft ze eigenlijk niet zoveel zin in, maar omdat haar vriend dat wil, zou ze wel mee gaan.
  Zo’n avond kost haar € 20.

 • Oppassen op de kinderen van een buurvrouw.
  Maaike vindt oppassen wel leuk, bovendien verdient ze daarmee € 20.

a Neem onderstaande tabel over en bepaal wat Maaike waarschijnlijk zal kiezen.

 

  Waardering Kosten Netto Baten Opofferingskosten Gecorrigeerde Baten
Concert          
Disco          
Oppassen          

Vraag 2

bron: www.expertisecentrumeconomie.nl

William heeft bij een radiospelletje twee kaartjes gewonnen van een concert van Bob Dylan. Deze kaartjes werden via de reguliere verkoopkanalen voor 60 euro aangeboden. William houdt zelf niet van de muziek van Bob Dylan. Tegen een vriend heeft hij gezegd: als ik zelf geld zou moeten betalen voor de kaartjes, dan zou ik tien euro per kaartje betalen. Als het morgen was geweest, had ik er helemaal niets voor
willen betalen, omdat morgen een wedstrijd van PSV op de televisie is. Volgens een vriend moet hij naar de concerthal gaan en proberen om de kaartjes te verkopen. De vriend zegt: Bob Dylan is een muzikant die bij heel veel ouderen enorm geliefd is, en die hebben er veel geld voor over. Het zou me niets verbazen als het 100 euro per stuk op zou leveren.

 

a

Verklaar met het begrip opofferingskosten dat William op de ene dag meer voor het kaartje had willen betalen, dan op een andere dag.

b

Is in de tekst sprake van wat economen onder het begrip ‘schaarste’ verstaan. Licht je antwoord toe.

   

De in de tekst geschetste alternatieven voor William zijn: niet gaan, zelf gaan, of het ter plekke verkopen van de kaartjes.

c Voorspel met behulp van de gecorrigeerde baten voor welke optie William zal kiezen.

Vraag 1

 • Vul eerst de eerste drie kolommen in: bereken de netto baten van elke activiteit
 • Vul de netto baten van het beste, niet gekozen alternatief in onder de opofferingskosten
 • Bereken de gecorrigeerde baten en bepaal het beste alternatief.
  Waardering Kosten Netto Baten Opofferingskosten Gecorrigeerde Baten
Concert  110 65 45  20  +25
Disco  0 20  -20  45  -65
Oppassen 20  0  20  45  -25

Zij zal waarschijnlijk naar het concert van Marco Borsato gaan.

Vraag 2

a

William heeft voor een bezoek aan het concert van Bob Dylan € 10 over. Maar als PSV op televisie is dan wil hij helemaal niet gaan. Hij wil het bekijken van PSV niet opofferen voor een bezoek aan het concert van Bob Dylan. William vindt de opofferingskosten dan te hoog (tenminste € 10 )

b Er is sprake van schaarste: voor het concert zijn productiefactoren nodig. En de tijd van William is schaars – hij kan elk uur maar 1× besteden.

NB. Het gaat hier dus niet om het feit dat kaartjes zeldzaam zijn!
 

c

  Waardering Kosten Netto Baten Opofferingskosten Gecorrigeerde Baten
niet gaan 10 (voetbal kijken) 0 +10 80 -70
zelf gaan 10 (bedrag dat hij voor kaartje over heeft) 20 (reiskosten,
drankjes, enz.)
-10 80 -90
verkopen 100 20 (reiskosten,
missen voetbal)
+80 10 70

Tenzij we de waardering voor het kijken naar de voetbalwedstrijd flink onderschatten, gaat hij waarschijnlijk de kaartjes verkopen.

print