Vraag 1

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft van de Tweede Kamer een extra budget gekregen van € 600 mln. per jaar.

Van dit budget moet het ministerie zowel de Nederlandse dijken verzwaren als nieuwe snelwegen aanleggen. De dijkverzwaring is nodig vanwege de klimaatverandering. Nieuwe snelwegen zijn nodig omdat de files in Nederland weer flink groeien.

budgetlijn

a

Bereken de kosten van een km dijkverzwaring en de kosten van een km nieuwe snelweg.

b

Stel de vergelijking op van de getekende budgetlijn. Gebruik de vorm Qd = …Qs….

Een nieuw rapport van de VN over de klimaatverandering maakt duidelijk dat de situatie voor landen zoals Nederland nóg zorgwekkender is dan gedacht.
De Tweede Kamer ziet zich dan ook genoodzaakt het extra budget nogmaals te verhogen.

budgetlijn

c

Aan de nieuwe (rode) budgetlijn kunnen we zien dat er behalve een ophoging van het budget nóg iets is veranderd door het klimaatrapport.
⇒ Wat is er nog meer veranderd? Verklaar je antwoord.

d

Stel een nieuwe budgetvergelijking op die past bij de rode budgetlijn.

a

Als het budget van € 600 mln volledig wordt gebruikt voor dijkverzwaring, kan er 40 km mee worden betaald.
Dat is € 15 mln. per km.

Als het budget van € 600 mln volledig wordt gebruikt voor nieuwe snelwegen, kan er 80 km mee worden betaald.
Dat is € 7,5 mln. per km.

b

B = (Pd × Qd) + (Ps × Qs)

600 = 15Qd + 7,5Qs
-15Qd = 7,5Qs – 600
Qd = -0,5Qs + 40

c

Ondanks een groter budget kan er minder dijkverzwaring worden betaald. Dat betekent dat dijkverzwaring duurder is geworden. (Waarschijnlijk moeten de dijken nóg meer worden verzwaard dan eerder werd aangenomen).

d

De prijs van een km snelweg zal niet veranderd zijn. Die blijft dus € 7,5 mln per km.

Met het nieuwe budget kan nu 100 km nieuwe snelweg worden aangelegd → het nieuwe budget is dus € 750 mln.

Met het budget van € 750 mln. kan maximaal 35 km dijkverzwaring worden betaald → dat is ongeveer € 21,4 mln. per km.

Nieuwe functie budgetlijn:
B = (Pd × Qd) + (Ps × Qs)
750 = 21,4Qd + 7,5Qs
-21,4Qd = 7,5Qs – 750
Qd = -0,35Qs + 35

print