Een indifferentiecurve of isonutcurve beschrijft de voorkeur die een consument heeft. De curve geeft de verschillende goederencombinaties aan die voor de consument dezelfde behoeftebevrediging opleveren.

Elke goederencombinatie op de indifferentiecurve is voor de betreffende consument dus om het even.
Punt a1, a2 en a3 levert de consument dezelfde behoeftebevrediging op.

Je ziet wel aan het verloop van de helling dat er steeds meer van het ene product bij moet komen als men nog maar weinig van het andere product heeft. Alleen op die manier kan dezelfde mate van behoeftebevrediging worden behouden:

  • In punt a1 heeft de consument nog maar weinig product Y. Als deze consument vanuit a1 dezelfde behoeftebevrediging wil ervaren met nóg minder product Y, moet er héél veel product X bij.

  • In punt a3 heeft de consument heel weinig product X. Hij wil dan alleen een eenheid X inleveren als daar veel eenheden Y tegenover staan.

isonut1

Hogere indifferentiecurven leveren een hogere behoeftebevrediging op.
Dat wil zeggen: hoe verder de nutscurve van de oorsprong getekend is, hoe groter de behoeftebevrediging is voor de consument.

Dat wil zeggen dat I2 een hogere welvaart oplevert voor de consument dan I1.
I3 levert de hoogste behoeftebevrediging op.

Een punt laag op I3 heeft dus de voorkeur boven een punt hoog op I1.

indifferentiecurve

Welke keuze komt tot stand?

De indifferentiecurve beschrijft de voorkeur van de consument.
De budgetlijn beschrijft de (financiële) mogelijkheden van de consument.

Wanneer we die twee met elkaar combineren kunnen we zien welke keuze de consument zal maken:

  • de consument zal streven naar maximale behoeftebevrediging, dus de hoogste nutscurve kiezen

  • het punt moet betaalbaar zijn, dus op de budgetlijn liggen

  • ⇒ raakpunt hoogste nutscurve met budgetlijn geeft de keuze weer.

In dit geval zal deze consument, gegeven zijn budget, kiezen voor punt K.
Dit levert hem de hoogst mogelijke behoeftebevrediging op.

isonut3

NB. de inhoud van deze pagina hoort niet bij de examenstof

print