Het kapitaaldekkingsstelsel is een stelsel waarbij de uitkering betaald wordt uit belegde premies die door de werkenden zélf werden gespaard.

Kapitaaldekkingsstelsel

Een belangrijk praktijkvoorbeeld zijn de vele aanvullende- en bedrijfspensioenen in Nederland. Hierbij betaalt een persoon premies aan een particuliere verzekeringsmaatschappij/pensioenfonds. Uit de premie en beleggingsopbrengsten wordt later het aanvullende pensioen betaald.

Omdat beleggingsrendementen essentieel zijn voor de pensioenuitkering heeft dit systeem als nadeel dat het gevoelig is voor ontwikkelingen op de financiële markten, zoals het instorten van beurskoersen. Hierbij geldt wel dat beleggingen worden gedaan met een zeer lange termijnblik (30 – 35 jaar).
De dekkingsgraad geeft aan of verwacht mag worden of het pensioenfonds aan haar toekomstige verplichtingen kan voldoen.

Voordeel is dat het systeem niet gevoelig voor demografische veranderingen, zoals vergrijzing. Het omslagstelsel is daar wél gevoelig voor.

print