Een pensioenfonds heeft in 2010 € 80 mld. in kas.
De dekkingsgraad is op dat moment 107,5%

In de berekening van de contante waarde van de toekomstige verplichtingen gebruikt het pensioenfonds de rekenrente van 2,5% over een periode van 25 jaar.

a

Bereken de omvang van de verwachtte toekomstige verplichtingen van het pensioenfonds.

Door een economische crisis verliest het pensioenfonds € 1,5 mld.

b

Leg uit waarom het pensioenfonds geld verliest door een economische crisis.

c

Bereken hoeveel procent-punten de dekkingsgraad van het pensioenfonds daalt.

Door het monetaire beleid van de Centrale Bank daalt de rente.
De overheid ziet zich gedwongen ook de rekenrente voor de pensioenfondsen te verlagen naar 2%.

d

Bereken de nieuwe dekkingsgraad van het pensioenfonds.

De dekkingsgraad is inmiddels gedaald onder de norm van 105%.
Daardoor is het pensioenfonds genoodzaakt maatregelen te nemen.

e

Leg uit dat de maatregelen die het pensioenfonds moet nemen een intergenerationeel conflict kunnen veroorzaken.

a

Een dekkingsgraad van 107,5% betekent dat de huidige waarde van de toekomstige verplichtingen is:
€ 80 mld. : 1,075 = € 74,4 mld.

Met een rekenrente van 2,5% over 25 jaar is het groeipercentage:
1,02525 ≈ 1,85

De verwachtte toekomstige verplichtingen bedragen dus:
1,02530 × € 74,4 mld. = € 137,9 mld.

b

Pensioenfondsen beleggen hun geld voor een deel op de beurs. Door de economische crisis dalen de aandelenkoersen. Dat zorgt er dus voor dat het vermogen van het pensioenfonds daalt.

c

De huidige waarde van de toekomstige verplichtingen blijft € 74,4 mld.
In kas zit er nu nog maar € 78,5 mld.

Dat is een dekkingsgraad van 105,5%
De dekkingsgraad was 107,5%

De dekkingsgraad is dus 2%-punten gedaald.

d

Door de daling van de rekenrente verandert de huidige waarde van de toekomstige verplichtingen.

De toekomstige verplichtingen zijn geschat op € 137,9 mld. (vraag a)

De huidige waarde daarvan is dan:
€ 137,9 mld. : 1,0225 = € 84,1 mld.

De dekkingsgraad wordt daardoor 93,3% (€ 78,5 mld. van de benodigde € 84,1 mld.)

e

Het pensioenfonds kan twee dingen doen:

  • de pensioenen verlagen voor de ouderen
    → en dan vinden ouderen dat ze niet krijgen waar ze recht op hebben na hun leven sparen.
  • de premies verhogen voor de werkenden
    → en dan vinden de werkenden dat ze moeten betalen voor de pensioenproblemen van de ouderen.

Hoe dan ook. Ouderen en jongeren zullen vinden dat de ánder het probleem moet oplossen.

print