Om de ontwikkeling van verschillende grootheden, zoals prijzen, inkomen of productievolume, goed te kunnen vergelijken wordt vaak gebruik gemaakt van indexcijfers.

Een indexcijfer is een verhoudingsgetal waarmee de grootte van een bepaald verschijnsel wordt uitgedrukt ten opzichte van datzelfde verschijnsel in een andere periode.

De periode waarmee we alle andere periodes vergelijken noemen we het basisjaar.
Dit basisjaar krijgt het indexcijfer 100 (wordt op 100% gesteld).

Daardoor geldt dat:

  • een indexcijfer boven de 100 duidelijk maakt dat er een procentuele stijging is ten opzichte van het basisjaar.
  • een indexcijfer onder de 100 duidelijk maakt dat er een procentuele daling is ten opzichte van het basisjaar.

Formule:

Formule indexcijfer

Voorbeeld

In 2014 (het basisjaar) had Dhr. Wolters een inkomen van € 50.000.
Een jaar later bedroeg zijn inkomen € 58.000, terwijl in 2016 zijn inkomen € 61.000 bedroeg.

jaar waarde berekening indexcijfer
2014 50.000 De € 50.000 uit het basisjaar krijgt indexcijfer 100. 100
2015 58.000

Zijn inkomen is nu € 58.000.
In verhouding tot zijn inkomen in het basisjaar is dat 

Het indexcijfer 116 wil zeggen dat het inkomen in 2015 met 16% is gestegen ten opzichte van het basisjaar 2014.

116
2016 61.000

Zijn inkomen bedraagt € 61.000.

Indexcijfer 2016=

Dat wil zeggen dat het inkomen in 2016 met 22% gestegen is ten opzichte van het basisjaar 2014.

122

 

Procentuele verandering

Een procentuele verandering tussen twee indexcijfers reken je op precies dezelfde manier uit als elke andere procentuele verandering.

Om een procentuele verandering uit te rekenen maakt het niet uit of het om indexcijfers, euro’s of aantal producten gaat. Je kunt die allemaal op dezelfde manier berekenen. Voor meer hierover kijk op: uitleg over procenten.

print