Wanneer loonstijgingen en prijsstijgingen elkaar opdrijven, spreken we van een loon-prijsspriaal.

  • Startpunt: er heerst inflatie (de prijzen stijgen)

  • Vakbonden eisen namens hun werknemers in de CAO-besprekingen loonstijgingen die tenminste de inflatie compenseren om de koopkracht te repareren.

  • Bedrijven zien door de loonstijging de kosten oplopen. Om de winst te behouden wentelen de bedrijven de kostenstijging af op hun klanten. De prijzen stijgen opnieuw.

  • Wederom eisen vakbonden (minimaal) prijscompensatie..

  • enz.
    enz.

NB. het startpunt kan ook een (forse) loonstijging zijn.

 

loon-prijsspiraal

 

print