Vraag 1

Gegeven is de volgende spelsituatie:

a

Voorspel de waarschijnlijke uitkomst van deze spelsituatie.

b

Is hier sprake van een gevangenendilemma? Verklaar je antwoord.

c

Noem drie vooronderstellingen die gelden bij deze spelanalyse.

Vraag 2

In het winkelcentrum zitten twee schoenwinkels. De economische recessie heeft de winst behoorlijk onder druk gezet.
De eigenaar van schoenwinkel Klomb overweegt een kortingsactie, maar twijfelt omdat hij niet weet wat zijn grote concurrent Megashoe zal doen.
Om tóch een beslissing te nemen gaat hij een avondje rekenen en komt dan tot de volgende schattingen (dagwinst):

  • Als Klomb géén kortingsactie doet, zal zijn winst slechts € 800 bedragen.
  • Dat kan nog slechter worden wanneer Megashoe wél over gaat tot kortingen, want dan daalt zijn winst tot € 400
  • Als Klomb wél de kortingsactie begint zal zijn winst toenemen tot € 1200
  • maar als Megashoe de kortingsactie over neemt zal de winst nog slechts € 700 zijn.

Hij zet zijn inschattingen in een opbrengstenmatrix:

speltheorie

a

Geef het Nash-evenwicht (of de Nash-evenwichten) aan.

b

Heeft winkelier Klomb een dominante strategie? Verklaar je antwoord.

c

Is hier sprake van een prisonersdilemma? Verklaar je antwoord.

d

Wat zou jij doen als jij de leiding had in deze situatie?

Vraag 1

a

Als Bedrijf 2 zijn prijs laat dalen, zal Bedrijf 1 zijn prijs laten dalen (310>300)
Als Bedrijf 2 zijn prijs gelijk houdt, zal Bedrijf 1 zijn prijs laten dalen (420>330)

Als Bedrijf 1 zijn prijs laat dalen, zal Bedrijf 2 zijn prijs laten dalen (410>400)
Als Bedrijf 1 zijn prijs gelijk houdt, zal Bedrijf 2 zijn prijs laten dalen (520>450)

b

Ja.
Het Nash-evenwicht is niet optimaal. Beide spelers kunnen zich verbeteren zonder dat de ander erop achteruit gaat (alleen niet door een eenzijdige actie).

c
  1. De keuze wordt gelijktijdig gemaakt
  2. De keuze is een eenmalige situatie
  3. Er is geen overleg tussen beide spelers

Vraag 2

a

speltheorie
Het Nash-evenwicht is omcirkeld. In die situatie kan niemand individueel/eenzijdig hun winst vergroten.

b

Ja.
Wat Megashoe ook zal doen, het is altijd verstandiger voor Klomb om korting te gaan geven. 

c

Ja hier is sprake van een prisoners dilemma.
Door gebrek aan samenwerking en onzekerheid over de actie van de ander komt een uitkomst tot stand die niet optimaal is. Beide bedrijven zouden beter géén korting kunnen geven. 

d

Door goede afspraken te maken met het andere bedrijf zouden beide bedrijven méér kunnen verdienen. Er moet dan wel voldoende vertrouwen zijn dat de afspraken nagekomen worden, want eenzijdig afwijken van de afspraak is financieel aantrekkelijk.

print