Stel je de volgende situatie voor.

De ontwikkelkosten van digitale kaarten zijn erg hoog zodat er sprake is van aanzienlijke schaalvoordelen bij een groeiende productie.
Op de Europese markt heeft Napia een monopoliepositie op het gebied van digitale kaarten voor mobiele navigatieapparaten die voornamelijk gebruikt worden door automobilisten. De ICT-onderneming Mioto overweegt een poging te doen een plaats op deze markt te veroveren. Mioto ontwikkelt digitale kaarten die niet alleen in de auto gebruikt kunnen worden maar ook door bijvoorbeeld wandelaars. Napia laat via de media doorschemeren de toetreding van Mioto met een scherpe prijsstelling te zullen frustreren. Mioto neemt daarom contact op met de Europese commissaris voor de mededinging (ECM) en vraagt haar Napia tot de orde te roepen en concurrentie op de Europese markt mogelijk te maken.

De ECM vraagt haar marktanalist om advies en die publiceert de volgende twee scenario’s. Elk scenario is gebaseerd op een andere betalingsbereidheid. In beide scenario’s zet Mioto de eerste stap en kiest Napia daarna een prijsbeleid.

De bedragen hebben betrekking op de winst in miljarden euro’s.

Bron

Spelboom
1 Leg uit dat in scenario 1 de betalingsbereidheid van de consument groter is dan in scenario 2.

Een hogere betalingsbereidheid betekent dat consumenten bereid zijn om een hogere prijs te betalen.
Vergelijk beide scenario’s.

2 Leg uit dat in scenario 1 naast Napia nog ruimte op de markt is voor Mioto.

Vergelijk (in beide scenario’s) de maximale winst die Napia kan halen als monopolist en de gezamenlijke winst bij toetreding van Mioto.

3 Leg uit dat Mioto op basis van de winstgegevens zal toetreden als scenario 1 actueel is maar niet als scenario 2 actueel is.

Welke strategie zal Napia kiezen? Is er dan nog winst te halen voor Mioto?

4 In welk van beide scenario’s is het dreigement van Napia om Mioto uit de markt te prijzen geloofwaardig? Verklaar het antwoord.

Uit de markt prijzen = strategie van lage prijs.

De ECM stelt aan haar marktanalist de vraag welke argumenten er zouden kunnen zijn vóór en tegen toetreding van Mioto tot de Europese markt voor digitale kaarten.

5 Schrijf het antwoord van de marktanalist.
Geef daarbij twee argumenten vóór en twee argumenten tegen de toetreding. Licht elk argument toe.
De argumenten moeten passen in de gegeven context.

Gebruik ongeveer 75 woorden.

Het gaat hier niet om je eigen mening!
Voordelen zijn vooral voor consumenten.
Nadelen voor zowel consumenten als producenten.

1

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat in scenario 1 de winst van Napia bij een hoge prijs groter is dan bij een lage prijs hetgeen wijst op een lage prijsgevoeligheid terwijl in scenario 2 het tegenovergestelde het geval is.

2

Een antwoord waaruit blijkt dat in scenario 1 (bij de hoge prijs) de totale winst van Napia en Mioto samen groter is dan in een monopoliesituatie van Napia hetgeen erop wijst dat Napia niet alle consumenten kan bedienen (terwijl in scenario 2 het tegenovergestelde het geval is).

3

Een antwoord waaruit blijkt dat Napia in scenario 1 altijd de hoge prijs zal vragen omdat de winst dan het hoogst is (dominante strategie) en dus zal ook Mioto winst maken en toetreden terwijl Napia in scenario 2 op grond van dezelfde overweging altijd de lage prijs zal vragen en dus zal Mioto verlies maken en niet toetreden.

4

in scenario 2

Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

  • Een verklaring waaruit blijkt dat:Napia in scenario 2 met het hanteren van een lage prijs bij toetreding van Mioto de hoogst mogelijke winst realiseert (1 pnt)
  • terwijl Napia in scenario 1 met het hanteren van een hoge prijs bij toetreding van Mioto de hoogst mogelijke winst realiseert (1 pnt)
5

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

argumenten vóór en toelichting:

  • Als Napia niet in staat is aan de totale consumentenvraag te voldoen, zijn consumenten gebaat met een groter aantal aanbieders (1 pnt)
  • Toetreding bevordert de concurrentie hetgeen de consument voordeel kan opleveren in de vorm van lagere prijzen / meer keuze / meer innovatie (1 pnt)

argumenten tegen en toelichting:

  • Door het verdelen van de productie over twee aanbieders gaan schaalvoordelen verloren en kunnen de prijzen stijgen / middelen om te investeren afnemen (1 pnt)
  • Als er meer aanbieders komen kunnen er problemen ontstaan bij de standaardisering van de producten hetgeen de bruikbaarheid kan aantasten (1 pnt)
print